انجام خدمات رنگ کنیتکس ساختمان در تهران بدون داربست با طناب

انجام خدمات رنگ کنیتکس ساختمان در تهران

  کلا برای زیبایی نما از رنگ و رزین و نانو استفاده میشود و استفاده از رنگهای با مقاومت بالا در شرایط آب و هوایی برای نما استفاده میشود که دارای ویژگی آب گریز و غبار گریز میباشد و برای انجام عملیات رنگ و کنتکس چندین مرحله زیر کار انجام خواهد شد که به آن اشاره خواهیم کرد برای عمر بیشتر رنگ و جلوگیری از پوسته شدن

۱-اول نما را شسته تا چربی و الودگی غبار از نما پاک بشه و پس از خشک شدن نما مرحله بعدی را انجام میدهیم

۲-پوسته ها و تبله شدن قسمتهای نما که برآمده شدن با کارتک کنده میشود

۳-قسمتهای کنده شده نما را که باعث فرورفتگی شده، با بتونه مخصوص نما اجرا  و هم سطح میشود

۴-بعداز خشک شدن بتونه نما آنرا سمباده زبر کشیده و هم سطح میشود تا در انجام مرحله رنگ باعث نامتوازنی و برامدگی نباشد

۵-پرایمر ،برای طول عمر رنگ و چسبیدن رنگ به نما پرایمر استفاده میشود تا رنگ چسبندگی بهتری به سطح خود داشته باشد

۶-آستر،هررنگی که زده میشود قبل آن آستر زده میشود تا در صورت زدن رنگ اصلی باعث سایه و کمی رنگ در نگاه کردن به نما اتفاق نیوفتد

۷- رنگ ، که مرحله آخر رنگ میباشد رنگ اصلی زده میشود

۸-مرحله  نهایی که تمیز کاری و لکه کاری نما و کندن کاورهای پنجرها میباشد

فرهاد خسروی: ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴     ۰۹۳۵۱۶۳۰۵۳۰