رولپاک و مقاوم سازی نمای ساختمان در مشهد

انجام خدمات پیچ و رولپاک و مقاوم سازی نمای ساختمان در مشهد توسط تیم حرفه ای کار در ارتفاع نماپایدار ، محکم سازی سنگ های نمای ساختمان که شل شدن آنها علاوه بر ایجاد خطرات جانی برای عابرین میتواند چهره زشتی برای ساختمان داشته باشد که شما میتوانید به کمک شرکت های کار در ارتفاع که به صورت صعود با طناب کلیه خدمات نمای ساختمان را به صورت ایمن و استاندارد انجام میدهند از مقاوم سازی نمای ساختمان خود آسوده باشید

هوازدگی نمای ساختمان ها موجب تخریب و فر سودگی سطوح خارجی آنها شده و به همین علت منظره نه چندان خوشایندی را می توان در نمای بسیاری از ساختمانها مشاهده کرد. همچنین تخریب نما بنوبه خود میتواند بتدریج به سازه های باربر ساختمان ها مثل دیوارها و ستونها آسیب بزند و بتدریج استحکام ساختمان را تحت تاثیر خود قرار دهد

 از آنجائیکه س  نگ های رسوبی در طبیعت به حالت افقی تشکیل م یشوند و بنابر این لایه بندی س نگ ها در واقع نوعی ناپیوستگی محسوب می شود، لذا در هنگام استفاده از این سنگ ها در نمای ساختمان ها باید سعی شود که حالت افقی آنها حفظ شود. در غیر اینصورت وزن سنگ سبب می شود که نوعی تنش در راستای قائم بر روی سنگ ایجاد شود و این تنش تمایل به جدا کردن سطوح لایه بندی از یکدیگر داشته باشد. بتدریج این پدیده سبب خواهد شد که سنگ مستعد شکستگی و فرسودگی در راستای این لایه بندی ها شود

در اثر اعمال بارهای زنده و برای مثال عبور یا پارک خودر وها بر روی کف سازی های سنگی، انها بتدریج دچار فرسودگی و خرد شدگی می شوند که منظره بسیار نامطلوبی را ایجاد می کنند. این خردایش سنگ عمدتا در راستای ناپیوستگی های سنگ آغاز شده و سپس به سایر نقاط آن گسترش می یابد

شرکت کار در ارتفاع صنعت نماپایدار در مشهد :  ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴     ۰۹۳۵۱۶۳۰۵۳۰

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال