کاشت بولت و میلگرد در بتن سخت شدهکاشت بولت و میلگرد با چسب مخصوص در بتن سخت شده . اسکن میلگرد با دستگاه لیزری دقیق جهت سایز و عمق میلگرد در بتن سخت شده. نصب صفحه بر روی بتن سخت شده جهت نما و چاله اسانسور. تقویت و ترمیم سازه بتنی و فلزی. تخریب و شیار زنی جای تاسیسات. جوشکاری و آهن کشی و نبشی کشی. با نزدیک به ۲۰ سال سابقه کار. مورد تایید سازمان نظام مهندسی.

تلفن تماس: 0917315256209173152562

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال