اولین گروه فعال در زمینه کفسازی صنعتی دربیرجند ، بتن کف ضدسایش با دستگاه پروانه در بیرجند* کف سازی بتنی صنعتی کلی جزئ*

بتن کف ضدسایش با دستگاه پروانه در بیرجند

■اجرای بتن کف بصورت گرانتی ضدسایش.ضدترک ،لیسه ای صیقلی، بادستگاههای روز(ماله پروانه ای...) ■و نیروهای مجرب، و قیمت مناسب و مسلح سازی بتن... *اجرای انواع بتن ریزی کف* ■کف سوله ها▪کارخانه ها▪پارکینگ ها •معمولی و طبقاتی، ▪مرغ داری ها▪سردخانه ها▪پیاده رو ها، ▪جایگاه پمپ بنزین▪محوطه های نمایشگاهی، و...، ■اجرای انواع  بتون رنگی و آرملات و برش خطی بتن با دستگاه

انجام کف سازی در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه با بهترین کیفیت 09120576855     09133296722

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال