فوق روان کننده لیگنو نفتالین K709 A فوق روان کننده لیگنو نفتالین K709 A

1- افزایش مقاومت فشاری بتن بالغ بر 30%
2- افزایش کارایی بتن و بهبود پمپاژ آن که استهلاک تجهیزات را کاهش می دهد.
3- کاهش میزان آب مصرفی بتن، نسبت آب به سیمان را از 5/0 به 4/0 می رساند (معادل 20% )
4- حفظ اسلامپ بتن بین 15 الی 30 دقیقه
5- بتن ریزی انواع سازه های مسلح و غیر مسلح در دماهای معمولی
6- بتن ریزی قطعات پیش ساخته و قطعات با سطح مقطع کوچک و نا متقارن و بتن های پیش تنیده
7- افزایش انسجام بتن سخت و میزان چسبندگی بتن و فولاد و کاهش نفوذپذیری بتن

وب سایت: http://www.afzoonbeton.com

افزون بتن کیمیا  09303500317


آببندها
چسب بتن
چسب کاشی
ترمیم کننده
ژل
الیاف
گروت
سخت کننده
رنکآبند پلیمری
اکریلیک
لیگنو نفتالین

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال