قالب موزاییک

قالب موزاییک ، قالب سنگ فرش، قالب سنگ کف :بهترین ها را اینجا ببیند. طراحی و تولید زیبا ترین قالب های با کیفیت اسپادانا استون برای سنگ مصنوعی کف،قالب موزائیک.

قالب موزاییک ویبره ای ، قالب لاستیکی موزاییک ، قالب لاستیکی موزائیک ویبره ، قالب های لاستیکی موزاییک ، فروش قالب لاستیکی سنگ مصنوعی

قالب وافل سقف

دفتر مرکزی و کارخانه :اصفهان -خیابان امام خمینی-خیابان بسیج

برای سفارش کالا تماس بگیرید مدیرعامل شرکت مهندس علی بیگی: 09134101292   09367820400

 

موزاییک کفپوش شناخته شده،ارزان و قابل دسترسی است که به راحتی می‌تواند به‌ عـنوان کـفپوش مـعابر عمومی مورد استفاده قرار گیرد.موزاییک‌ها شامل دو‌ قشر‌ رو به و آسترند.از‌ آن‌جا‌ کـه مـواد اولیه ساخت موزاییک،سیمان،آب،شن،ماسه و دانه‌های خرد سنگ صنایع سنگبری است،از لحاظ مواد اولیه سـاخت،کـمیاب نیست.موزاییک اغلب به‌ شکل چهارگوش،شش‌گوش و یا هشت‌گوش‌ ساخته‌ می‌شود.مـوازییک‌های شـیادار ایجاد سطح غیر لغزنده بیشتری می‌نمایند و اگـر در حـین اجـرا،درزهای بین موزاییک فواصل‌ مناسبی داشته بـاشند،کـفپوش قابل استفاده‌ای است.برای جلوگیری از یخ‌ زدگی آب در‌ این‌‌ شیارها می‌توان‌ کف را با شیب یـک درصـد اجرا نمود

سنگ فرش و قطعات سنگی

سنگفرش عنصری است که‌ نسبت‌ مساحت آن به ضخامت آن به سانتی‌متر مـربع ‌ ‌کـمتر از صد باشد.اگر حاصل این تناسب‌ بیشتر‌ از‌ صد سانتی‌متر باشد،عنصر موجود«دال»یـا قـطعه سـنگ نامیده می‌شود.کناره‌های‌ دال‌های‌ بتنی‌ ساخته شده از سیمان خاکستری، سفید یا رنگی می‌توانند ظواهر گـوناگونی از جمله صاف‌،شکل‌دار‌ و قلوه‌ سنگی داشته‌ باشند.از میان مصالحی که استفاده از آنها هـنوز عمومیت پیدا نکرده‌ و بـرای‌ فـضاهای‌ مخصوص عابران پیاده به کار می‌روند و می‌توانند به عناصر دایره شکلی که‌ تنوع‌ جالبی‌ را به وجود می‌آورند و دال‌های سیمانی و سنگ‌های بازسازی شده مانند«بازالتین»که بسیار مقاومند‌،اشاره‌ کرد.

آجرفرش

آجـرفرش را می‌توان به عنوان کفپوش مناسب و غیره لغزنده برای معابر‌ به‌ کار‌ برد. نکته مهم این است که درز بین آجرها به خوبی بندکشی شده باشد.یک‌ آجر‌ ناهموار و غیر مهندسی به یـک آجـر صیقلی و کارخانه‌ای به عنوان کفپوش ارجحیت‌ دارد‌.اما‌ استفاده از آجر به عنوان کفپوش معابر در سال‌های اخیر در کشورها رونق خود را‌ از‌ دست‌ داده است. این مساله شاید به علت سرعت کم اجرا،ساییدگی در‌ سـطح‌ و ایـجاد گرد و خاک و مقاومت‌ نسبی آن در مقابل ضربه باشد که نمی‌تواند به عنوان کفپوش در‌ کشورمان‌ مطرح گردد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال