عایق صدا و حرارت ساختمان

شـرکت نبوغ بهینه گستر
زمینه فعالیت:فروش محصولات وخدمات عایقهای،حرارت تزریق وپاشش فوم پلی یورتان،نصب ساندویچ پانل،کاورلوله ومخازن#سردخانه#نفت#گاز #پتروشیمی،شرکتهای تولید موادغذایی
(سردوگرم)سالنهای دام وطیور صوت، پاشش_فوم_پلی_یورتان  درکارخانجات وساختمانهای مسکونی،اداری، سالنهای کنفرانس سینماها
عایق رطوبت اجرای پلی یوریا ،عایق سفید،پلیمرها ونفوذگرو کفپوشها پلی یوریا،پلی یورتان،اپوکسی
پوشش درزهای انبساط وانقباظ سردوگرم

تماس بگیرید   09127761470     09197761470