عيب در کولر گازی

انواع حالت های عيب در کولر گازی و علت عیب ها را در این مطلب بررسی میکنیم وقتی علت مشکل کولر گازی را بدانید بهتر میتوانید آن را برطرف کنید Problems with split air cooler
١- موتور پروانه و کمپرسور کولر گازی کار نمی کند. (سيم اصلی قطع است)
۲- موتور بادبزدن کار می کند ولی کمپرسور کار نمی کند. (ولتاژ برق، ترموستات و اجزاء الکتریکی کمپرسور را توسط اهم متر امتحان کنید.)
٣- کمپرسور کار می کند ولی موتور پروانه کار نمی کند. (ترموستات و خازن الکترولیت و نیز اتصالات برق پنکه را با اهم متر آزمایش کنید.)
۴- موتور پروانه بموقع حرکت نمی کند و داغ می شود. (ولتاژ برق، اتصالات پنکه را امتحان کنید و خازن را از نظر اتصال زمین و پره های کندانسور را از نظر جمع شدن كثافات بر روی آنها و نیز خم شدگی پره ها را کنترل کنید.)
۵- کمپرسور کولر گازی گرم می شود. (برای حل این مشکل رله کمپرسور را امتحان کنید و قطع شدگی اتصالات خازن را کنترل نموده و نیز سرعت پروانه را نیز با تمیز کردن کلید قطع و وصل پنکه روی درجات مختلف با اهم متر تست كنيد. خازن کمپرسور را از نظر اتصال بزمین و نیز سیستم را از نظر انسداد لوله های مسیر حرکت گاز فریون کنترل کنید.)
6- دستگاه کم خنک می کند. (پره های کندانسور کثیف یا کج شده است. ممکن است کمی گاز دستگاه تخلیه شده باشد و یا قدری لوله های سیستم مسدود شده باشد.)
۷- کمپرسور درست کار نمی کند.
(ترموستات و اتصالات برق و بوبین های کمپرسور را کنترل کنید. ممکن است لوله ها مسدود شده باشند و یا اشکال از قسمتهای مکانیکی کمپرسور باشد.)
۸- بر روی لوله های دستگاه، برفک زیادی جمع می شود.
(برای حل این مشکل در کولر گازی  درایر، سرعت و عملکرد پروانه و ترموستات را کنترل کنید و یا ممکن است گاز دستگاه کم باشد.)
9- ترموستات کولر گازی دائما کار می کند و دستگاه اتومات نمی کند و کمپرسور داغ می کند.
(کنتاکت های ترموستات به یکدیگر چسبیده اند که باید ترموستات تعویض شود و یا پره های دستگاه تبخیر کنند، خم شده است.)
۱۰- صدای زیادی از دستگاه شنیده می شود.
(ممکن است پروانه دستگاه به کندانسور یا لوله ها تماس داشته باشد و یا پیچهای و مهره های نگهدارنده کمپرسور شل شده باشند که باعث بوجود آمدن صدا در لوله های مسی شود.)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال