جوشکاری سیار


ساخت انواع
☑️درب وپنجره
☑️نرده وحفاظ 
☑️چهار پایه و نردبان
☑️سقف کاذب وسایبان 
☑️انجام انواع خرده کاری تمام مشهد 
طراحی وساخت
☑️قفسه وکتاب خانه فلزی 
☑️پل جلوی درب پارکینگ 
☑️زیر کولری 
☑️پایه اسپیلت و...... 
تعمیرات وجوشکاری انواع سازه های فلزی :
☑️درب پارکینگ 
☑️پل جلوی درب 
☑️پوسیدگی چهارچوب درب حمام و..... 
وانواع سازه های فلزی قدیمی وفرسوده 
↩️طرح وایده از شما ساخت واجرای اون با ما↪️

  ۰۹۱۵۶۲۶۷۲۶۰
 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال