قوانین چک
اگر درمعاملات خود با چک وسفته سروکار دارید حتما نکات زیررا رعایت کنید :
1-چک یا سفته ای که از طرف مقابل می گیرید ، دقت کنید که صادرکننده چک یا سفته حتما درحضور شما اسناد مذکور را امضاء کند .
2- صادر کننده  درپشت چک ،حتما باید امضاء ونام ونام خانوادگی واثرانگشت خود را درحضور شما درج نماید تا درآینده نتواند مدعی جعلی بودن امضای خود در چک شود  .
3- اگر چک یا سفته اشخاص ثالث را از طرف مقابل می گیرید ، دقت کنید که طرف مقابل حتما پشت چک یا سفته را درحضور شما امضاء کند وآن را تضمین نماید .صرف امضاء طرف مقابل درپشت چک فقط ظهرنویسی محسوب می شود ودلیل برضمانت آن اسناد توسط طرف مقابل نیست ، پس حتما دقت کنید طرف مقابل درپشت چک یا سفته عبارت (( وجه این چک /سفته توسط اینجانب ....... تضمین می شود )) را درج کند تا تضمین چک تکمیل گردد.
4- ظهرنویسی یعنی کسی با امضای خود درپشت چک یا سفته بدون درج هرگونه عبارتی ، آن چک یا سفته را (بابت معامله ) به دیگری منتقل می کند .کسی که با این روش چک یا سفته را به دیگر منتقل می نماید را ظهر نویس گویند.
5-مسولیت ظهرنویسی با مسولیت تضامنی کاملا متفاوت می باشد .
6-  اگرظهرنویس در شهر خودتان ساکن باشد مطابق قانون تجارت فقط تا 15 روز از تاریخ سررسید چک یا سفته می توان برعلیه ظهرنویس طرح دعوی حقوقی کرد .اما اگر ظهرنویس در شهر دیگری ساکن باشد فقط تا 45 روز از سررسید تاریخ چک می توان برعلیه او طرح دعوی حقوقی کرد .
7-اما برعلیه ضامن چک یا سفته همیشه ودرهمه حال می توان برعلیه او طرح شکایت حقوقی نمود .

8-دارنده چک بهتر است که ازطریق طرح دعوی دادخواست حقوقی مطالبه وجه آن را بنماید چون مطمئن ترین راه همان طرح دعوی حقوقی است که هرچند به درازا خواهد کشید اما درنهایت تا وصول شدن آن از طریق مراجع قانونی پرونده مختومه نخواهد شد .
9-اکثرا سوال می کنند که از چک وسفته ویا رسیدهای عادی کدامیک بهتر .جواب این است که از نظرمطالبه وجه آن هرسه دریک ردیف اند ودادگاه برای وصول وجه ومحکومیت خوانده برای هرسه به یک روش اقدام می نماید اما ازآنجا چک مشمول خسارات تأخیردرتأدیه مطابق شاخص اعلامی بانک مرکزی بوده وضعیت وموقعیت بهتری دارد هرچند اکثرمردم از گرفتن دیرکرد آن خودداری می نمایند ومطابق شرع مقدس چنین چیزی حرام بوده ولی درصورتیکه محکوم علیه (یاهمان صادرکننده چک یاسفته ) اگربخواهد تمرد نماید ووجه آن را پرداخت نکند نهایتا روز به روز بارش سنگین تر خواهد بود ووادار می شود که بدهی خود را زودتر پرداخت نماید .
10- اگرمحکوم علیه (یاهمان صادرکننده چک یا سفته ) نهایتا دردادگاه محکوم به پرداخت وجه چک یا سفته شود وآن را پرداخت نکند واموالی هم معرفی ننماید مجبور است که بازداشت شود وبه زندان برود .اگرهم دادخواست اعسار مطرح کند یعنی به قول خودمون درخواست قسط بندی کند نهایتا دادگاه او را محکوم به پرداخت یک سوم مبلغ وجه چک بصورت نقدی وپیش پرداخت ومابقی نیز محکوم به اقساط ماهانه می نماید .اگرهریک از اقساط وی پرداخت نگردد مجددا دادگاه اورا به زندان می اندازد .
11-اگردر دادگاه ثابت شود که چک یاسفته دراثر معاملات ربوی (رباخواری ) ویا معاملات نامشروع صادر شده ویا ثابت شود چک یا سفته در اثرکلاهبرداری یا خیانت درامانت حاصل گردیده قابل ترتیب اثر کیفری وحقوقی نیست .

 

تأمین خواسته چیست ودرچه مواردی بکارمیرود ؟
کسانی که چک یا سفته یا رسیدهای محضری یا اسناد لازم الاجرای محضری  دردست دارند واقدام  به طرح دعوی حقوقی برعلیه شخص بدهکار می نمایند وبه محض اینکه شخص بدهکار از طرح دعوی وشکایت حقوقی باخبرمیشود، برای اینکه وی اموال خود را از دسترس خارج نکند وچنین فرصتی را ازوی سلب نمود ، بایستی ضمن شروع به طرح دادخواست ، از دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور قرارتأمین خواسته نمود .اگرشخص طلبکار ضمن طرح دعوی ازدادگاه درخواست صدور قرارتأمین خواسته نماید دادگاه قبل از ابلاغ وباخبرشدن شخص بدهکار قرارمذکور را صادرمی نماید وبه پاسگاه محل سکونت شخص بدهکار ابلاغ می نماید تا نسبت به توقیف اموال بلامعارض بدهکار اقدام نماید وپس از توقیف اموال بدهکار ایشان دیگر نمی تواند اموال خود را از دسترس خارج کند یا بنام اقوام وبستگان خود انتقال نماید .بدینوسیله شخص طلبکار ازاینکه طلبش تأمین شده آسوده خاطر خواهد شد وپس از صدور حکم محکومیت بدهکار توسط دادگاه وقطعی شدن آن ، اگربدهکار بدهی خود را نپردازد دادگاه مال توقیف شده وی را به حراج گذاشته وازمحل فروش آن طلب طلبکار را تسویه می نماید .به چنین روندی تأمین خواسته می گویند

 

 آشنایی با سامانه استعلام الکترونیکی چک(صیاد) بانک مرکزی

🖌به دلیل مشکلات و خطرهای موجود در کار با چک­های بانکی، بانک مرکزی ایران (CBI) تصمیم به یکپارچه­ سازی همه­ ی چک ها به منظور مدیریت ریسک و ارائه خدمات جدید گرفت. این سیستم یکپارچه توسط شرکت خدمات انفورماتیک نوین-کیش طراحی و تولید گردید و برای برخی از چک­های دولتی اجرا و استفاده شد. با این سیستم، بانک مرکزی موفق به صدور چک­های یکپارچه گردیده و همچنین اطلاعات چک به صورت آن­لاین قابل دسترس متقاضیان است، که امکان شناسایی و اعتبارسنجی متقاضیان را فراهم می­کند. این سیستم سبب منحصر به فرد بودن چک، آنلاین بودن آن بدون در نظر گرفتن بانک صادر کننده است.
🖌سامانه صیاد (صدور یک پارچه الکترونیکی دسته چک) به منظور یکپارچه سازی صدور دسته چک های بانکی در سراسر کشور ایجاد شده است که از قابلیت های این سامانه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

اختصاص شماره شناسه منحصر به فرد به هر برگه چک بانکی
این شناسه پیگیری هر برگ چک را به صورت مجزا در سراسر کشور تسهیل می کند.

استعلام اعتبار صاحبان حساب و صاحبان امضاء
این استعلام به ازای هر دسته چک درخواستی صورت می پذیرد
جلوگیری از چاپ دسته چک برای افراد فاقد صلاحیت و دارای سوء پیشینه

اختصاص بارکد دوبعدی به هر برگ چک بانکی
این بارکد حاوی اطلاعات برگ چک و صاحبان حساب است

تسهیل و سرعت بخشیدن به خواندن مکانیزه اقلام اطلاعاتی و استعلام برگ چک
قابلیت چاپ دسته چک توسط چاپگر های متنوع ( از جمله چاپگر CBD1000 و چاپگر های لیزری و …..)

ایجاد یک بانک اطلاعاتی یک پارچه و مدون از وضعیت اختصاص دسته چک در سراسر کشور

قابلیت گزارش گیری تحلیلی و پویا از وضعیت دسته چک های موجود در کشور

با ارسال پیامک چک بی‌محل را شناسایی کنید

مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت:
به‌زودی گیرنده چک می‌تواند با ارسال شماره منحصر به فرد هر برگه، به سامانه استعلامات بانک مرکزی، مشخصات و سابقه چک برگشتی دارنده دسته‌چک را کنترل کند.
در این طرح، مشخصات ظاهری چک، ابعاد، محتوا و موارد نوشتاری یکپارچه شده و وجه تمایز تمامی چک‌های موجود در نظام بانکی، تنها لوگوی بانک‌ها است که آن هم با ابعاد مشخص و استاندارد، از هم متمایز می‌شوند.
حتی گیرنده چک قبل از پذیرش آن، می‌تواند با ارسال شماره منحصر به فرد (شماره شناسه استعلام) به سامانه استعلامات بانک مرکزی که روی هر برگ چک درج شده، مشخصات فرد دارنده دسته چک را مشاهده کند

دستور عدم پرداخت چک به بانک

 دستور عدم پرداخت چک به بانک و بستن حساب، در همه موارد، راه حل درستی نخواهد بود و فقط در موارد قانونی، می توان از آن استفاده کرد.

توجه بفرمایید

 هر‌گاه ذینفع چک به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت گردد، دارای مسئولیت کیفری بوده و موجب مجازات حبس خواهد بود

برابر با ماده ۳ قانون چک، در صورتی که صادرکننده، چک را به نوعی تنطیم نماید که قابل وصول نباشد، از قبیل عدم تطابق امضاء و نحوه انجام آن، این عمل جرم می باشد

 40 نکته مهم و حقوقي که هنگام کار با چک باید بدانید
قسمت اول:
  داشتن دسته چک مزایای زیادی دارد از جمله اینکه نیازی به حمل مبلغ بالای وجه نقد نیست و از سویی دیگر می توان هزینه ای را در آینده پرداخت کرد. اما همه چیز به همین سادگی نیست.
کسی که چک بلامحل صادر کند علاوه بر اینکه دادگاه او را به پرداخت مبلغ چک و خسارت وارده محکوم می‌کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد، پس لازم است هنگام کار با چک هوشیار باشم و با دست خود، خودمان را گرفتار نکنیم , از قانون چک جمهوری اسلامی ایران هم مطلع باشیم تا خدایی نکرده به هر نحوی متضرر نشویم.

۱- مبلغ چک باید به حروف نوشته شود و معمولاً مبلغ چک را یک بار به ریال و یک بار به تومان پشت سر هم می نویسند. مثلاً مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال را اینگونه می نویسند : ده میلیون ریال معادل یک میلیون تومان.
۲- درقسمت در وجه باید نام کسی را که می خواهید چک را به او بدهید بنویسید. شما می توانید نام کامل و شناسنامه ای شخص را بنویسید و یا از واژه ی حامل و یا آورنده استفاده نمایید. اما نکته ی قابل توجه این است که در هنگام نقد کردن چک، باید شخص دارنده ی چک، آن را پشت نویسی و امضاء کند. اگر چک در وجه شخص مشخصی باشد، تنها آن شخص می تواند مبلغ آن چک را با ارایه ی مدرک شناسایی معتبر دریافت نماید و بانک آن مبلغ را به کس دیگری نمی پردازد. یعنی اگر چنین چکی مفقود شود یا به سرقت برود، قابل نقد شدن نیست. ولی چکی که در وجه حامل یا آورنده (فارسی واژه ی حامل) صادر شده باشد، بعد از پشت نویسی توسط هر شخصی قابل نقد شدن است. معمولاً افرادی که در بازار مشغول فعالیت های اقتصادی هستند، از چک های در وجه حامل استفاده می کنند، چون برخی معاملات آنها به صورتی است که طی توافق تاریخ را برای مثلاً سه ماه بعد از تاریخ آن روز معامله می نویسند و طرفی که چک را می گیرد نیز، آن چک را به شخصی دیگری می دهد یا اصطلاحاً آن را خرج می کند. چک های در وجه حامل گاهی چندین دست می گردند تا در تاریخ چک به بانک می روند و معمولاً توسط شخص ناشناسی نقد می شود. بنابراین لازم به نظر می رسد که در مورد چک هایی که در وجه حامل هستند، دقت و محکم کاری بیشتری انجام دهیم.
۳- مبلغ چک به عدد: در قسمت پایین سمت چپ چک معمولاً کادری قرار دارد که باید مبلغ چک را به عدد و در واحد ریال در آن بنویسیم.
۴- امضاء: امضاء شخصی صادر کننده ی چک باید پای چک باشد تا این برگه معتبر گردد.
۵- صفرهای مبلغ چک را به صورت دایره هایی بنویسید که به عدد ۵ شبیه نباشند و از گذاشتن نقطه به جای صفر جداً خودداری کنید
۶- اگر می خواهید بین تاریخ عددی و حروفی یکی را انتخاب کنید، حتماً تاریخ را به حروف بنویسید.
۷- سعی کنید از یک خودکار شخصی برای نوشتن چک استفاده کنید و از خودکار دیگران برای این کار استفاده نکنید، برخی خودکارها دارای جوهری هستند که بعد از نوشتن و گذشتن مدت زمانی، خودبه خود پاک خواهند شد و یا این قابلیت را دارند که با پاک کن، پاک شوند.
۸- بر روی بخش های دست نویس خودتان نوار چسب بچسبانید و با ناخن روی آنرا خط بیاندازید تا تا در صورت برداشت چسب، جوهر را از روی چک جدا کند.
۹- در کنار امضاء خود نام خود را بنویسید تا از روی دست خط شما امکان جعل آن از بین برود.
۱۰- مبلغ چک راکه باید روی قسمت جدا نشدنی دسته چک بنویسید، به نحوی بنویسید که بخشی از آن روی قسمت جدا شدنی دسته چک (چک) بیفتد و وقتی آن ها را کنار هم قرار می دهید، عدد کامل دیده شود

چك بلامحل

مجازات صدور چک بلامحل چیست؟

 طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی است.
 مجازات صدور چک به میزان صادر شده در آن بستگی دارد. به طوری که اگر مبلغ چک از 5میلیون تومان بیشتر باشد تا 2 سال حبس برای صادر کننده آن در نظر گرفته شده است.
مجازات صدور چک بلامحل در سه مبلغ قابل تقسیم است:
۱. اگر مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ريال باشد تا ۶ ماه حبس دارد.
۲. اگر مبلغ چک از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ريال باشد از ۶ ماه تا ۱ سال حبس دارد.
۳. اگر مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ريال باشد از ۱ تا ۲ سال حبس دارد + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال.
صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب، در حکم صدور چک بلامحل است و به حداکثر مجازات (۲ سال حبس) محکوم می‌شود و این جرم غیر قابل تعلیق است.
مرور زمان تعقیب کیفری برای صدور چک بلامحل: ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای اخذ گواهی عدم پرداخت گذشته باشد + ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوای کیفری.
کسی که چک پس از برگشت به وی منتقل شده حق طرح دعوی کیفری ندارد مگر اینکه ظهرنویسی جهت وکالت در وصول باشد.
طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی است.
در این جرم با گذشت شاکی در حین رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود نخواهد داشت.
چنانچه شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اعلام رضایت شاکی با درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و این دادگاه پس از انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک، حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند.
به صورت کلی شاکی می‌تواند در حین طرح دعوی کیفری دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کند و دادگاه مکلف است به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند حتی اگر حکم بر برائت متهم دهد.
تقدیم دادخواست ضرر و زیان باید قبل از صدور حکم و در حین رسیدگی دادگاه کیفری باشد و تنها استثناء آن در خصوص چک بلامحل است و دارنده ی چک بلامحل می‌تواند حتی پس از صدور حکم، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند.
در صورتی که متهم وثیقه گذارده باشد و محکوم شود حق مدعی خصوصی از محل آن پرداخت می‌شود اما اگر وثیقه گذار غیر از متهم باشد استیفای حق مدعی از وثیقه ی متعلق به غیر صحیح نیست. البته اگر وثیقه گذار متهم را در دادگاه حاضر نکند ملزم به پرداخت خسارت مدعی می‌شود.

موارد صدور چک بلامحل که قابل تعقیب کیفری نمی باشد:
۱ – چک سفید امضاء.
۲- چک مشروط و امانی.
۳- چک بابت تضمین یا تعهد باشد.
۴-  چک وعده دار و چک بدون تاریخ .

امضای چک

چک باید به امضا صاحب حساب برسید؛ چکی که صرفاً دارای اثر انگشت یا مُهر باشد، قانوناً چک محسوب نمی شود.

بنابراین به یاد داشته باشید که از دریافت چک هایی که بجای امضا، اثر انگشت یا مُهر در آن درج شده خودداری نمایید

در زمانی که چکی را از شخصی دریافت می کنید، لازم است که اطمینان حاصل کنید که چک توسط خود وی نگارش و امضا شده است.

بهترین راه برای حصول این اطمینان این است که از طرف بخواهید در حضور شما متن چک را نوشته و امضا نماید. چنانچه به هر دلیل موفق به این کار نشدید، موضوع دریافت چک از نامبرده را صورتجلسه نمایید یا روی کپی چک از وی به عنوان نگارنده متن چک امضا دریافت کنید.

عدم توجه به این نکته ممکن است باعث گردد که در حالتی که صاحب حساب چک، نگارنده و امضا کننده آن نباشد، در آینده از این موضوع سوءاستفاده کرده و شما را با شکایت جعل و یا استفاده از سند مجعول مواجه نماید

چک سفید امضا یعنی چی؟
آیا چک بابت تضمین تخلیه رو میشه اجرا گذاشت؟

✏️1. منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی باشد زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد)، بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضاء دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.

✏️2. در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد. بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.

✏️3. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سره وعده به موجر می دهد.

بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید. این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید...


در صورت مفقود شدن چک چه اقدامی انجام دهیم؟

🔸در صورت مفقود شدن چک، چه به عنوان صادر کننده، چه به عنوان دارنده و چه به عنوان امضا کننده ظهر چک، فورا به بانک مراجعه و تقاضای مسدود نمودن چک را نمایید. بانک برای یک دوره موقت 7 روزه، چک را مسدود می نماید.

 🔸شما پس از این اقدام فوراً به دادسرای محل مراجعه و ضمن تقدیم شکایتی با موضوع مفقودی چک، نامه ای خطاب به بانک جهت مسدودی دائم چک خواهید گرفت. در غیر این صورت پس از پایان 7 روز، بانک مجدداً وجه چک را به آورنده آن به بانک پرداخت خواهد کرد.

چگونه می توان وجه چک های مخدوش ( شسته شده ،سوخته و ...) را وصول کرد ؟

 - در این گونه موارد دارنده چک با مراجعه به یکی از شعب بانک محال الیه تقاضای کتبی خود را به ضمیمه لاشه چک تحویل مسئولین بانک داده و مسئولین بانک پس از احراز هویت دارنده چک و اخذ تصویری از اوراق هویتی ایشان ( کپی شناسنامه ، کارت ملی ) چک مخدوش را به اداره امور شعب متبوع خود ارسال می نمایند اداره امور شعب پس از طی مراحل اداری و تایید اصالت چک، دستور پرداخت وجه چک مربوطه را صادر می نماید

چک‌های صادره از حساب مسدود

اگر صادر کننده ای که حساب او نزد بانک مسدود شده است، دوباره به عهدۀ همان حساب مسدود در بانک چکی صادر کند، این چک جزو چک‌های عادی محسوب می‌شودو مشمول قانون صدور چک خواهد بود البته این عمل صدور چک به حساب مسدود با علم طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک جرم است و مجازات شدیدتری از جرم صدور چک بی محل دارد که غیر قابل تعلیق هم می باشد. و شخص دارنده می‌تواند در ارتباط با چک صادره از حساب مسدود به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، صدور اجرائیه ثبتی علیه صادر کنندۀ چک را تقاضا کند

 

استثنائات وارد بر اصل عدم استماع ایرادات در مقابل دارنده چک

استثناء اول:
ایرادات بین ایادی بلافصل استماع می شود اصل مزبور  (عدم استماع ایرادات) در روابط شخصی میان طرفین بلا فصل (صادر کننده وظهر نویس) اطلاق خود را از دست می دهد.
لذا اگر متعهد ایراد نماید که رابطه حقوقی منشاء صدور سند به جهتی از جهات قانونی ساقط یا منحل یا باطل گردیده، مانند اینکه سند به موجب نوشته دیگری در نزد وی به صورت امانت بوده و ایراداتی از این قبیل، در این حالت ایراد خوانده علیرغم اصل عدم توجه به ایرادات، استماع می شود.
اگر چه اصل بر بدهکاری امضاء کننده سند مذبور است.

استثناء دوم:
ایرادات علیه دارنده با سوء نیت استماع می شود.
این اصل (عدم استماع ایرادات) فقط از دارنده با حسن نیتی حمایت می کند که از ایراد سند تجاری اطلاع نداشته، لذا دارنده که باآگاهی به عدم مدیونیت طرف مقابل سند، چک را تحصیل کرده باشد مورد حمایت قانون نمی باشد.
و این مستلزم اینست که ثابت شود، دارنده چک را با تبانی یا سوءنیت تحصیل کرده و محصول فریب و استفاده از مانورهای نا مشروع بوده است.

استثناء سوم:
ایرادات شکلی نسبت به سند سند تجاری می بایستی شرایط شکلی خاص خود را داشته باشد و فقدان این شرایط، موجب خروج سند از مقررات خاص اسناد تجاری است پس این ایراد شکلی نسبت به چک قابل استماع است و در صورت اثبات موجب خروج سند از زمره اسناد تجاری می شود و در حکم یک سند عادی قابل پیگیری است.

استثناء چهارم :
ایرادات مربوط به امضاء سند تجاری اساس تعهد اراده و رضایت است که با امضاء متولد می شود. اگر کسی نسبت به امضاء خود ادعاي جعل یا اجبار و اکراه کند،دادگاه مکلف به رسیدگی است و ب علیه هر دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است
نکته مهم اینست که اثبات جعلی بودن امضاء یکی از متعهدین سند تاثیری در تعهد سایر امضاء کنندگان ندارد.

استثناء پنجم:
ایراد عدم اهلیت
اگر ایراد کننده، شخص صادر کننده چک باشد، معمولا ایراد عدم اهلیت موضوعیت ندارد زیرا بانک ها چک را در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی دهند، مگر موجبات عدم اهلیت بعدا حادث گردد.
اما در مورد بقیه مسوولین اسناد تجاری (ظهر نویس و ضامن) این احتمال وجود دارد که در زمان امضاء سند فاقد اهلیت قانونی باشند و بدیهی است فقدان اهلیت ایرادی قابل استماع است.

استثناء ششم :
ایراد تحصیل مجرمانه سند اگر یکی از مسوولین سند به دارنده سند ایراد کند که سند مزبور را از طریق مجرمانه مانند (خیانت در امانت، سرقت وکلاهبرداری و...)به دست آورده است دیگر جای برای اعمال اصل و عدم توجه ایرادات باقی نمی ماند

چک دادن به کارفرما

برای دادن چک به کارفرما که برای ضمانت دریافت می کنند، چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

در قانون منعی در خصوص گرفتن #ضامن یا تضمین بابت حُسن انجام کار از کارگر وجود ندارد.
به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید.
اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون در نظرگرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.

قانون در این خصوص حمایت هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ ذکر  و  رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود.

قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده 13 قانون صدور چک زائل گردد

هیچ گاه با چک کشیدن به کسی پول قرض ندهید. چرا که صدور چک به معنی بدهی به دارنده چک است. در حالی که شما قصد قرض دادن به گیرنده چک را دارید.

بنابراین به حسابش، به عنوان قرض، پول را واریز یا کارت به کارت کنید، و یا موضوع پرداخت قرض را در متن چک قید نمایید

سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصروراثت ، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک (محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.‏

چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و طبق قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادرکننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله‌کرد» در متن آن، پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده ، سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند.‏

در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت شود، لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد.‏

هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است. ‏

چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصروراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.‏

این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد.‏

مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند

چگونه ضریب امنیت چکی را که صادر می کنیم بالا ببریم؟

چسب زدن روی تاریخ و مبلغ چک، شیوه ی مرسوم اما غیر قابل اعتمادی است. چسب با کوچکترین حرارتی از روی چک جدا شده و امنیتی را برای شما ایجاد نمی کند.

 نوشتن عبارت فاقد قلم خوردگی روی متن چک، نیز روش مرسومی است؛ در حالی که هر چند این روش، خوب است، چنانچه بانک با چکی مواجه گردد که روی آن این عبارت درج شده و در پشت آن با پشت نویسی اصلاح گردیده، اقدام به پرداخت آن خواهد کرد.

 متن چک را با خودنویس و یا حداقل با روان نویس، به جای خودکار بنویسید.

 یک کاربن برعکس را، زیر چک بگذارید و سپس مبلغ و تاریخ چک را بنویسید تا نوشته کاربنی شما پشت چک درج شود. به جای نوشتن مثلا دویست میلیون ریال معادل بیست میلیون تومان، بنویسید دویست میلیون ریال که نصف آن ده میلیون تومان است؛ یا که ربع آن پنج میلیون تومان است؛ یا که ثمن آن دو و نیم میلیون تومان است.

 چک را با خط خوش و با آرامش بنویسید تا فاصله کلمات و اندازه آنها یکسان باشد.

7⃣ نوشتن مبلغ، روی محل بریدن کاغذ چک، به نحوی که بخشی از نوشته روی چک، و بخش دیگر، روی ته چک درج گردد. بدین ترتیب باید از ترکیب چک به علاوه ته چک یک کلمه صحیح حاصل شود.
 تهیه یک برگ فتوکپی از چک صادره و نگهداری آن تا زمان وصول چک در بانک و حتی الامکان، گرفتن امضا گیرنده چک، زیر فتوکپی چک..

 وکیل در اصفهان وکیل خوب در اصفهان وکیل پایه یک دادگستری اصفهان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال