دوربین های مداربسته بلای جان دله دزدها

پیشگیری و مقابله با سرقت، نیازمند عزم جدی و جمعی همه سازما نها و نهادهای اجتماعی و مسوولیت پذیری شهروندان است. به گزارش خبرنگار مهر، دله دزدی به قول مردم یا سرقت های خرد به تعبیر پلیس، رو به افزایش بوده و بیشتر مربوط به سرقت یک بطری آب معدنی تا لباسهای بچه گانه و دیگر محصولات خوراکی یا پوشاک است. نصب دوربین های مدار بسته راهکاری برای پیشگیری از این دزدی های خرد یا شناسایی عوامل این رفتار ناپسند است، که متاسفانه بسیاری از مغازه های کوچک و حتی بزرگ از نصب دوربین خودداری میکنند.

در یک مغازه کوچک کافی است مغاز ه دار سر بچرخاند تا مثلا یک پاکت شیر غیب شود، که تکرار این موضوع هم ضرر چشمگیر مغازه دار را به دنبال داشته و البته از آن مهمتر سبب گسترش ناامنی در شهر میشود. راه اندازی سامانه های امنیتی و دوربین های مدا ربسته حتی در کوچکترین مغازه ها و پلاستیک فروشی و سوپرها تا کیوسکهای موجود در پارکها و فضاهای تفریحی یا حتی روزنامه فروشی ها ضروری است.

اما مشکل وقتی بیشتر احساس میشود که برخی واحدهای اجرایی، پول دادن برای نصب دوربین مدار بسته و باقی تجهیزات و مقدماتش را اضافه دانسته و از انجام آن خودداری میکنند.

هزینه نصب دوربین را ندارم

یک مغازه دار با بیان اینکه دوربین ها دام دزدها و خالی کننده جیب مغاز ه داران است، گفت: متاسفانه در هر دو حالت ضرر در جیب مغازه داران است. میلاد رنجبر ادامه داد: اگر قرار باشد در دو حالت هزینه ها را مغازه دار پرداخت کند، پس چه نیازی به نصب دوربین و سرو کله زدن با سیستم های کامپیوتری است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مغازه داران و افرادی که شغل آزاد دارند تحصیلات بالا نداشته و کار با سیستم های کامپیوتری را نمیدانند،  با نصب دوربین تازه کار ما زیادتر شده و برای استفاده از آن باید یک نفر را برای نظارت بر سیستم دعوت به همکاری کنیم که باز هزینه دار است.

جلوگیری از ارتکاب جرم با دوربی نهای مداربسته

 یک کارشناس کامپیوتر با بیان اینکه دوربین مداربسته کلیه دوربین هایی است که در محل خود ثابت بوده و تصاویر را به یک یا چند محل ارسال م یکنند، گفت: دوربینها در حفاظت، نظارت و سیستم های مانیتورینگ امنیت به کار میرود.

احسان حسینی با اشاره به اینکه کاربرد اصلی و عمده دوربین های مداربسته در سیست مهای حفاظتی بوده،اما کاربر دهای آن به سیست مهای حفاظتی محدود نیست، افزود: کاربردهای پلیسی، نظامی، فضایی، صنعتی، کنترل ترافیک، ارتباطات ویدیویی و تصویربرداری نامحسوس از دیگر موارد استفاده این دوربین ها است.

وی با بیان اینکه کاربرد دوربین های مدا ربسته در جلوگیری از ارتکاب جرایم بسیار وسیع است، اضافه کرد: جلوگیری از جرایم رانندگی تا جرایم جنایی و استفاده نامحسوس از دوربین های مخفی بسیار رواج یافته است.

این مهندس کامپیوتر ادامه داد: دوربینهای دستگا ههای خودپرداز که برای شناسایی جرایمی چون وارد کردن تصادفی رمز کارت اعتباری کاربرد دارد، از دیگر کاربردهای این دوربی نها است. حسینی با اشاره به اینکه تلویزیون مدا ربسته، مجموع های است که به تصویربرداری توسط دوربینهای ویدئویی و انتقال تصاویر برای نمایش محدود میپردازد، افزود: این سامانه ها از نظر چگونگی تهیه، مشاهده و ضبط اطلاعات به دو گروه آنالوگ و دیجیتال دسته بندی میشوند.

وی اظهار کرد: تهیه تصاویر مدار بسته ممکن است با هدف حفاظت، حراست و ایمنی، کنترل، مدیریت و نظارت، آموزش و تحقیقات در مکا نهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این کارشناس کامپیوتر با بیان اینکه امروزه از این سامانه برای حفاظت و نظارت بر اماکن مهم، پرتردد و پرخطر استفاده میشود، تصریح کرد: موزه ها، فروشگا هها، زندانها، فرودگاهها، ایستگاه های مترو و را ه آهن و حتی بیمارستان ها و مدارس از اماکنی است که به این سیستم ها مجهز هستند.

حسینی ادامه داد: با وجود این سیستم، امکان شناسایی و تعقیب راحت تر مجرمان فراهم م یشود، البته در برخی اماکن مانند فروشگا هها ابزارهای نظارتی دیگری همچون گیت فروشگاهی یا به اصطلاح دزدگیر لباس استفاده م یشود که نواقص این ابزار را برطرف م یکند.

وی اظهار کرد: کارکرد دیگر سامان ههای مداربسته، کارکرد نظارتی بوده و مدیران زیادی به وسیله این سیستم ها بر کار نیروهای خود نظارت داشته و کنترل ترافیک شهرها هم بر اساس این کارکرد سیستم های مداربسته استوار است.

این کارشناس کامپیوتر با بیان اینکه دوربینها در صورت یکه کارشناسی شده و در نقاط کور فروشگاهها و محل کسب نصب و دید مطلوب حاصل شود، بسیاری از مشکلات را رفع میکند، گفت: استفاده از دوربین در فواصل مناسب و تنظیم آن برای پوشش کلیه نقاط محل مور دنظر، سبب پیشگیری رفتار غیرمتعارف متخلفان م یشود.

حسینی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد با آگاه شدن از هزینه دوربین ها به ویژه دوربین هایی که پوشش مطلوب دارند، از نصب تعداد مورد نیاز دوربین ها جلوگیری کرده و نتیجه لازم را دریافت نمیکنند.

وی تصریح کرد: صاحبان فروشگا هها، مغاز ه ها، امکان اداری و تفریحی برای نصب دوربین بهتر است، کار را به عهده کارشناسان گذاشته تا با نصب دوربین در نقاط مورد نظر اگرچه با هزینه بیشتر، از تخلف برخی افراد فرصت طلب جلوگیری و نظم و امنیت در جامعه ایجاد شود.

سرقت یکی از شای عترین جرایمی که بشر با آن مواجه بوده است

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت: ربودن خدع ه آمیز مال غیر، برداشتن چیزی از دیگری بدون اطلاع و رضایت او، گرفتن و بردن مال و پول کسی به زور یا مکر و فریب و ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری، از جمله ریشه های روانشناختی ارتکاب سرقت است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ایسنا سرهنگ سیداحمد خسروی ادامه داد: از نظر قانون، سرقت تنها وقتی موجود است که شیء موضوع جرم بدون آگاهی و بر خلاف میل صاحب آن از تصرف دارنده قانونی آن ب هتصرف عامل جرم در آید. خسروی با اشاره به اینکه سرقت یکی از شای عترین و قدیم یترین جرایمی است که بشر از دیرباز تاکنون با آن مواجه بوده است، افزود: اختلالات تکان های، فقر عاطفی، ناکامی، حسادت، تجربه های دوران کودکی، احساس ناامنی، پرخاشگری و خو دنمایی از جمله ریش ههای روان شناختی علل ارتکاب به سرقت است. وی اظهار کرد: سرقت در صورت یکه شیء مسروق شرعا مالکیت داشته، در حرز باشد، سارق هتک حرز کند، سارق مال را از حرز خارج کند، هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد، سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد، مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد، سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد، صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند، صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد، مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد، مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید، و مال مسروق از اموال سرق تشده یا مغصوب نباشد، طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موجب حد است.

خسروی تصریح کرد: در صورت یکه یکی از شرایط ۱۴ گانه فوق محقق نشود سرقت از حدی خارج و به سرقت تعزیری تبدیل میشود که مشمول یکی از درجات هش تگانه کتب پنجم قانون مجازات و تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است.

وی ادامه داد: در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند، در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است بهنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام هرچند سرقت در زندان باشد از جمله مجازا تهای سارقان است.

انجام مطالعات هدفمند میدانی بستری مناسب در پیشگیری از سرقت

رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با بیان اینکه سرقت یک پدیده اجتماعی و یکی از قدیم یترین جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار میرود و بیشتر شهروندان کشور از آن متضرر میشوند، گفت: پیشگیری و مقابله با سرقت نیازمند عزم جدی و جمعی همه سازما نها و نهادهای اجتماعی و مسوولی تپذیری شهروندان است.

سرگرد حبیب رضایی با اشاره به اینکه ب هموازات افزایش آمار سرقت در کشورهای مختلف، در کشور ما این معضل اجتماعی قابل توجه بوده است، افزود: این امر سبب متزلزل شدن امنیت داخلی، بالا رفتن هزینه های تولید، از بین رفتن انگیز ه های کار، تلاش و سرمای هگذاری در کشور، مصروف نگه داشتن بخشی از نیروهای امنیتی و بسیاری از مشکلات دیگر م یشود. وی ادامه داد: صنعتی بودن استان مرکزی و شرایط مهاجرپذیری آن و ورود افسار گسیخته انواع فرهنگها و برخی کم کاریها در بسط و توسعه زیرساخت های مطمئن فرهنگی، موجب شده این استان در برابر این مشکلات و معضلات آسیب پذیرتر باشد.

رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: با توجه به موارد ذکرشده مشخص میشود، اگر نتوانیم شناخت مناسبی از علل وقوع سرقت در استان از طریق ابزارهای علمی پیدا کنیم، هر روز شاهد آمار صعودی سرقت خواهیم بود.

رضایی با تاکید بر اینکه پیشگیری و مقابله با سرقت عزم جدی و جمعی بین همه سازمانها و نهادهای اجتماعی و مسوولیت پذیری شهروندان در کنار انجام مطالعات هدفمند و میدانی را میطلبد، گفت: با توجه به نتایج حاصل از علل بروز سرقت در استان مرکزی میتوان راهکارها و پیشنهادات را برای کاهش سرقت ارائه کرد.

وی بهبود بخشیدن اوضاع اقتصادی مردم و مبارزه جدی با فقر، تلاش مستمر برای حل مشکل بیکاری، اتخاذ برنام ههای اشتغا لزایی کارا، ارز شیابی از میزان موفقیت آن و رفع جدی نواقص و مشکلات ب همنظور اثر بخشی اقدامات، توسعه و احداث مراکز تفریحی و فرهنگی در مناطق جر مخیز و آلوده، آگاه سازی جامعه از طریق رسانه های جمعی، پرورش شخصیت و بالا بردن اعتماد به نفس و تعلیم و تربیت صحیح را از جمله راهکارهای مقابله با این معضل عنوان کرد.

رییس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: پیشگیری از سرقت تنها به راهکارهای مذکور محدو د نشده، و با انجام تحقیقات میدانی و فنی مناسب و ارتباط مستمر با کارشناسان مرتبط میتوان فضای علمی شایسته ای را برای پیشگیری از سرقت در سطح استان پایه گذاری کرد.

با وجود تهدیدات موجود در جامعه به ویژه برای مغازه داران و خرده فروشان، بهترین راهکار همکاری همه جانبه اقشار جامعه با پلیس و استفاده از وسایل امنیتی برای پیشگیری از اقدامات سارقان و شناسایی آنان در راستای برقراری امنیت در جامعه است.

بانک اطلاعات مشاغل مجموعه