کارگاه جوشکاری جوانمرد(خدمات رسانی در امور جوشکاری ساختمان و فعالیت درسرتاسر اصفهان وحومه و سرتاسر هفته)

آهنگری و جوشکاری در اصفهان

ساخت ونصب انواع نرده و حفاظ پله و دیوار نرده بوته ای و حفاظ شاخ گوزنی در تراکم کم و زیاد؛؛نرده S درمدلهای متفاوت؛نرده هخامنشی درمدلهای متفاوت و همچنین هرگونه مدل نرده ای که مدنظر شما مشتری عزیزمیباشد پذیرفته میشود
ساخت و رنگ و نصب به عهده خود مامیباشد (با بهترین مصالح و رنگ کوره ای و رنگ مایع در رنگهای مختلف و نصب
 فعالیت درساخت و نصب انواع درب پارکینگ و حیاط و نفر رو در مدلهای مختلف ریلی و دولنگه و نفررو) و هرگونه مدل دیگر؛

نبشی کشی و قوطی کاری نما؛؛نصب فلاشینگ و ساخت انواع چهارچوب فلزی وپنجره؛اهنکشی اسانسور و بالکن و تراس؛؛ساخت چهارپایه کولر وو غیره)
(کیفیت رافدای قیمیت نمیکنیم)
(خدمات رسانی درسرتاسراصفهان وحومه) ضایعات آهن
(هرگونه تعمیرات درب ریلی ودولنگه ونرده وحفاظ)

آقای جوانمرد  09138180698

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال