ازدواج

علائم و نشانه هايي كه دوست پسر شما قصد ازدواج با شما را ندارد

آيا شما مي خواهيد ازدواج كنيد ولي به نظر مي رسد دوست پسر شما علاقه اي به ازدواج نشان نمي دهد؟!
آيا دوست پسر شما با موضوع ازدواج و تعهد بلند مدت راحت نيست؟!

قبل از اين كه او را به عدم بلوغ متهم كنيد، بهتر است بدانيد دلايل فراواني وجود دارد كه چرا او نمي خواهد ازدواج كند. به خاطر داشته باشيد، شما نمي توانيد احساس و باور او را در مورد ازدواج حدس بزنيد مگر اين كه از او بيشتر سوال كنيد.

علائم و نشانه هايي كه دوست پسر شما قصد ازدواج با شما را ندارد:

١- او مي گويد: ما نيازي به يك تكه كاغذ نداريم!
آيا او اشاره مي كند كه رابطه ما خوب است و نيازي به يك تكه كاغذ امضاء شده نيست؟!
در واقعيت اين جمله صحيح مي باشد. چرا كه عشق و وفاداري  با وجود و عدم چنين كاغذي تضمين نخواهد شد. ولي قسمت تعهد رابطه نياز به چنين قراردادي دارد. چرا كه باعث مي شود شريكان در رابطه، تحت چهارچوبي مسئوليت هاي متقابل را پذيرفته و عمل نمايند. همين مسئوليت پذيري باعث مي شود شريكان در رابطه جهت رفع مشكلات در رابطه عاشقانه تلاش كنند و وفاداري در رابطه افزايش يابد و رابطه را بهبود دهند.
@rezanoori_channel
٢- آيا او براي اين كه با شما زندگي كند تعلل مي كند؟!
عمدتا پس از دوره آشنايي ( ٣-٦ ماهه) و دوره تكميلي ساختار شناختي رواني- فيزيكي ( ٦ ماه تا ١.٥ سال) افراد در رابطه دوست دارند با هم زندگي مشترك را شروع كنند. در صورتيكه اين زمان طولاني تر شود و او مرتبا آن را به تاخير مي اندازد و يا دلايلي براي تاخير در ازدواج مي آورد، دليل بر عدم خواسته ي او براي ازدواج است. عموما مردان علاقه دارند، استقلال خود را داشته و از تحت كنترل قرار گرفتن دوري مي كنند، ولي به اين معني نيست كه تصميمي براي ازدواج و رابطه همراه با تعهد ندارند. بلكه زماني كه به اين نتيجه برسند كه زن در رابطه مناسب براي زندگي دراز مدت است دست به اقدام خواهند زد.

٣- آيا او دوستانش را كه ازدواج كرده اند مسخره مي كند و يا مورد انتقاد قرار مي دهد؟!
آيا او در مورد دوستانش كه ازدواج كرده اند، نظرات منفي دارد، آن ها را تمسخر مي كند و يا مشكلات آن ها را به دليل ازدواج بزرگنمايي مي كند؟! اين موضوع به دليل فرافكني دوست پسر شماست كه نظرات و باور هاي خودش در خصوص ازدواج را بيان مي كند. به عبارتي او ازدواج را چگونه مي پندارد.

٤- آيا او نمي خواهد فرزندي داشته باشد؟!
عموما مردان و زنان علاقه مند به داشتن خانواده،  و فرزنداني هستند. ولي اگر او علاقه اي به بچه دار شدن ندارد و اين را به عناوين مختلف بيان مي كند، بنابراين علاقه اي به ازدواج ندارد. يكي از پايه اي ترين دلايل ازدواج تشكيل خانواده است، ولي اگر او اشاره مي كند ؛ ما دو نفر كفايت مي كنيم بنابراين علاقه اي به مستحكم كردن رابطه و ازدواج ندارد. به خاطر داشته باشيد، برخي از زنان در اين مرحله اشاره مي كنند؛ زماني كه قدري مسن تر شود حتما بچه خواهد خواست. حتي تلاش مي كنند مرد در رابطه را قانع كنند، ولي اين مسئله نوعي انكار است. و بايستي اين مسئله جدي گرفته شود.

٥- آيا او اشاره مي كند كه مي خواهد حق انتخاب آزاد داشته باشد؟!
اين جمله به اين معني است كه او تصميمي براي يك رابطه طولاني مدت ندارد. از طرفي ممكن است به ارتباط تك جفتي باور ندارد. دقت كنيد، وارد مسير اشتباه نشويد شما بسيار ارزشمند هستيد ولي فكر نكنيد مي توانيد نظر او را به واسطه ويژگي و ارزشمندي هايي كه داريد،تغيير دهيد. ممكن است او عاشق شما باشد ولي اين عشق تضميني براي يك رابطه بلند مدت نخواهد بود. حتي مردي كه ديوانه وار عاشق شماست ممكن است طرح و نقشه ديگري براي زندگي خود داشته باشد.

٦- آيا زماني كه موضوع آينده رابطه را مطرح مي كنيد، از شما دوري مي كند و يا اين كه تغييرات خلقي در او ايجاد مي شود؟!
اگر زماني كه موضوع آينده رابطه و ازدواج را مطرح مي كنيد، او بحث را عوض مي كند و يا شما را دعوت به صبر كردن مي كند و يا ... اين به اين معني است كه تصميم جدي در خصوص ازدواج ندارد و تنها قصد او عدم تخريب رابطه فعلي است. حتي اگر او را تحت فشار قرار دهيد تا جوابي بدهد، مثبت و يا منفي! اين جواب اجباري باعث مي شود در زمان كوتاهي رابطه با شما را تمام كند.

٧- آيا تمامي روابط گذشته او كوتاه بوده اند؟!
آيا تمامي روابط قبلي او زير يك و يا دوسال بوده است؟! اين موضوع دلايل بسيار زيادي دارد و بايستي روي اين موضوع بسيار دقت كنيد، چرا كه ممكن است شما نفر بعدي باشيد و او به لحاظ رواني آسيب هايي در كودكي ديده باشد كه تا اين زمان ادامه يافته است. بنابراين او علاقه اي به ازدواج ندارد، حداقل در اين زمان و مكان.

روبرويي با واقعيت
بهتر است به جاي حدس زدن و ذهن خواني به صورت واقعي با او صحبت كنيد. حتي اگر جواب منفي هم باشد