جولای 18, 2024به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای معاملات خردادماه تا روز دوشنبه (۱۴۰۳/۰۳/۲۱) در مجموع ۲۵۵۰ معامله توسط ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق رقم خورد. همچنین در این روزها حجم معاملات روزانه به ۲۴ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۳۱۱ مگاوات ساعت برق با متوسط قیمت ۱,۱۷۱ ریال و حداقل نرخ ۸۵۰ ریال در بورس انرژی و نرخ معاملات به حداکثر قیمت ۱,۳۰۱ ریال رسید.

بر اساس این گزارش در روز دوشنبه حجم عرضه نیروگاه‌های دولتی فروشنده به ۶۹۰ هزار و ۱۱۴ مگاوات ساعت رسید که نسبت به روز قبل خود ۱۲۴ درصد افزایش را همراه داشت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که از ابتدای خردادماه تا دوشنبه (۱۴۰۳/۰۳/۲۱) تعداد ۲۵ نیروگاه دولتی و ۳۱ نیروگاه خصوصی مشغول عرضه برق بودند که نیروگاه‌های دولتی با ۱۳ میلیون و ۳۴۸ هزار و ۵۷۷ مگاوات ساعت حجم بیشتری از معاملات را به خود اختصاص دادند، از طرفی حجم عرضه نیروگاه‌های خصوصی ۱۱ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۷۷۰ مگاوات ساعت بوده است که ۴۶ درصد از حجم کل فروش را شامل می‌شود.

نکته مهم این روزها حضور حداکثری نیروگاه‌های دولتی در روز دوشنبه (۱۴۰۳/۰۳/۲۱) بود که به نسبت روز قبل با ۸۰ درصد افزایش همراه شد. همچنین در این روزها حجم فروش نیروگاه‌های دولتی در همین بازه زمانی ۱۱۰ درصد افزایش را تجربه کرده است.