نیاز به کمپرسی در کرمان

اگر به دنبال کار برای کمپرسی در کرمان هستید.به اطلاع میرسانیم برای پروژه های متعدد خاکبرداری صنعتی و ساختمانی در کرمان نیازمند کمپرسی تک و ده چرخ جهت کار در کرمان میباشیم،اولویت کار برای دستگاههای بومی کرمان است و در صورت غیر بومی بودن هزینه خوابگاه جداگانه کسر می گردد.

دعوت به کار کامیون کمپرسی برای پروژه به تعدادی کمپرسی تک چرخ و ده چرخ جهت خاکبرداری در کرمان مورد نیاز است و کار به صورت ساعتی یا سرویسی با قرارداد ماهیانه میباشد
داشتن گواهینامه  پایه یکم ،کارت سلامت راننده و برگه معاینه فنی و بیمه نامه معتبر  الزامی است.

به تعداد کمپرسی ده چرخ جهت کار در معدن گل گهر سرجان نیازمندیم

شرکت زنوبر ایرانیان: ۰۹۹۰۳۰۸۱۹۹۶

 

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال