جوشکاری ساختمان

جوشکاری ساختمان و اجرای انواع سقف شیروانی.سایبان فلزی.ساخت و نصب انواع نرده.جوشکاری حفاظ پنجره ، تختخواب فلزی، جوشکاری داخل ساختمان.

خرده کاري..پله،پشت بام.نبشي کشي.حفاظ،سقف شيرواني.سايبان.غيره...باقيمتي مناسب.بصورت ساعتي و کيلويي

09211397695 :شماره تماس