تافل در اصفهان

زبانکده و آموزشگاه زبان آپاران برگزار کننده کلاس های آموزش تافل در اصفهان

آدرس:اسپهان ،خیابان شریعتی،ساختمان الماس،واحد 10 انوشیروان (محمود) کاویانی

آموزش صد در صد تضمینی

تدریس خصوصی ریاضی در اصفهان

آموزش آیلتس در اصفهان(IELTS) ،تافل(TOEFL)،و جی آر ایی(GRE) ضمن عقد قرار داد رسمی

دوره تافل اصفهان دوره امادگی تافل   دوره تافل فشرده در اصفهان    تافل تضمینی    تافل آزمایشی    تافل سازمان سنجش   اموزش تافل   آموزش تافل   آموزش تافل زبان انگلیسی   آموزش زبان تافل   ثبت نام تافل   امتحان تافل  آزمون تافل در اصفهان تافل IBT     تافل 120    تافل 100     تافل 120 در اصفهان   تافل 100 در اصفهان      تدریس تضمینی تافل   آمادگی برای تافل

 

محمود کاویانی

Mahmood Kaviani's cv

هرساله نزدیک به نیم میلیون نفر در سراسر جهان‌ از‌ نژدها‌،سـنین و تـحصیلات مـختلف در این آزمون شرکت‌ می‌کنند نتیجه امتحان توفل مورد قبول‌ بیش از‌ 2300 کالج و دانشگاه آمریکا و کانادا و بـسیاری از دانشگاههای استرالیا و انگلستان است.

امتحان توفل‌ Test of English as‌ a foreign‌ language (TOEFL)

توسط مؤسسه‌ای آمریکایی به نام‌ Eductional Testing service (ETS)

ماهی یـکبار در بیش از 1200 مرکز مستقر در 170 کـشور بـرگزار می‌شود.هدف از این‌ امتحان،تعیین میزان مهارت‌ زبان‌ انگلیسی کسانی است که انگلیسی،زبان‌ مادریشان نیست.

تافل در ایران

پس از پیروزی انقلاب،فعالیت ETS در ایران متوقف گردید.تا اینکه در آذرماه سال 69 و فروردین‌ماه امسال، امـتحان‌ نوفل‌ پس از سالها و به واسطه‌ یک شرکت کانادایی به نام‌ CAnadian Bureau of International Education (CBIE)

و فقط برای افراد بورسیه اعزام به خارج‌ در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

شرکت‌کنندگان‌ از‌ ساعت 5/7 صبح‌ وارد سالن امتحانات در کتابخانه مرکزی‌ دانشگاه علم و صـنعت شـدند.کلیه مراحل‌ امتحان،از قبیل بررسی مدارک‌ شرکت‌کنندگان(که قریب به 500 نفر بودند)و برگزاری امتحان و جمع‌آوری‌‌ دفترچه‌ سئوالات،نزدیک به چهار ساعت‌ به طول انجامید.تمام مراحل فوق توسط 30 تن از کـارمندان اعـزامی ETS در کمال‌ نظم و دقت-که ضامن اعتبار توفل است‌ -انجام شد‌ و شرکت‌کنندگان‌ از‌ ابتدا تا انتهای کار با‌ هیچ‌ مشکلی‌ روبرو نشدند.

متاسفانه افراد غیر بورسیه برای شرکت‌ در توفل ناچارند بـه کـشورهایی مانند ترکیه،قبرس و یا دوبی سفر کنند. اینگونه‌ افراد‌ علاوه‌ بر تحمل مخارج‌ سنگین،با مشکلات متعددی روبرو‌ هستند‌. به عنوان مثال در امتحاناتی که در ترکیه‌ برگزار می‌شود کیفیت صـدا در قـسمت‌ Listening Comprehension بـسیار نامطلوب است‌ و این‌ مسئله‌ بـاعث‌ نـزول چـشمگیر نتیجه داوطلبان می‌شود. امید است وزارت فرهنگ‌ و آموزش عالی‌ ترتیبی دهد تا امکان شرکت افراد غیر بورسیه نیز در امتحان توفل در داخل‌ کـشور فـراهم‌ گـردد‌.چرا‌ که تجربهء یکی‌ دو سال اخیر نشان داده اسـت کـه انجام‌‌ این‌ مهم در ایران نیز ممکن است.

طریقهء شرکت در امتحان تافل

داوطلب 5 ماه قبل از تاریخ‌ موردنظر‌ خود‌ یا ارسـال نـامه‌ای بـه ETS تقاضای‌ دریافت بولتن اطلاعات و فرم شرکت در‌ امتحان‌ را‌ می‌نماید.در این تـقاضا باید قاره موردنظر داوطلب قید شود.ارسال‌ فرم پرشدهء به‌ همراه‌ 40‌ دلار آمریکا به معنای ثبت‌نام او در امتحان است. نـتیجه امـتحان یـک ماه بعد‌ از‌ برگزاری، معلوم شده و برای داوطلب و سه دانشگاه‌ یا مـؤسسه‌ای کـه داوطلب مشخص کرده‌‌ ارسال‌ می‌شود‌. ETS برای بیش از این‌ تعداد،برای هر مورد 8 دلار دریافت‌ می‌کند.نتیجه امـتحان‌ تـوفل‌ تـا دو سال‌ معتبر است.

نحوهء آمادگی برای تافل

ETS جهت آمادگی برای‌ تافل‌ هـیچ‌‌ مـؤسسه یـا کتابی را توصیه نمی‌کند.این‌ مؤسسه خود مجموعه‌ای را به همراه 5 نوار منتشر‌ ساخته‌ که داوطـلب مـی‌تواند بـا استفاده از آن،سطح معلومات خود و نمره‌ای را‌ که‌ به‌ احتمال زیاد در تافل کسب خواهد کرد،از پیـش مـشخص کند. او با این کار‌ می‌تواند‌ تا‌ هنگام آمادگی‌ کامل از شرکت در امتحان،که مـتضمن‌ صـرف مـخارج ثبت‌نام‌ و(در‌ مورد اکثر داوطلبان ایرانی)سفر به یک کشور خارجی‌ است،خودداری کند.ایـن مـجموعه‌ به تازگی‌ در‌ ایران به صورت افست منتشر شده است.

توصیه‌های وزارت آموزش عالیـ

وزارتـ‌ فـرهنگ‌ و آمـوزش عالی برای‌ افراد بورسیه کلاسهای آمادگی‌ ترتیب‌‌ داده‌ و چند مؤسسه خصوصی را نیز توصیه‌ کرده‌ اسـت‌.مـتاسفانه هیچکدام از این‌ کلاسها از سطح مطلوبی برخوردار نیستند. جالب توجه است‌ که‌ در امـتحان بـرگزار شـده در‌ آذرماه‌ سال گذشته‌،از‌ بین‌‌ حدود 700 شرکت‌کننده تنها 45 نفر‌ نمره‌ای‌ بالاتر از 550 کسب کرده‌اند.که‌ این نـتایج تـوصیه‌های وزارت فـرهنگ و آموزش‌ عالی‌ است.

امتحان تافل شامل سه بخش‌ است:

1- Listening Comprehesion

در‌ این‌ قسمت‌ مـهارت داوطـلب در درک‌ مطلب‌ از طریق‌ شنوای سنجیده می‌شود.تعداد سئوالات‌ این بخش که به لهجهء آمریکای‌ شمالی‌ ادا مـی‌گردد 50 تـست و زمان‌ آن‌ 30‌ دقیقه‌ است.

2- Structure‌ and‌ written Expression این بخش‌ طی‌ 40 تست‌ و در 25 دقیقه میزان توانایی فـرد را در درک مـطالب گرامری و نکات‌ دستوری‌‌ معلوم می‌کند.

3- Vocabulary and reading

این‌ بـخش‌ تـسلط فـرد‌ در‌ خواندن‌ و درک متون غیر فنی‌‌ (30 تست)و محفوظات لغـت(30 تـست) او را نشان می‌دهد.زمان انجام این‌ قمست 45‌ دقیقه‌ است.

نتیجه این آزمون بصورت نـمره‌ای‌‌ اسـت‌ که‌ برای‌ شرکت‌کننده‌ و(در صورت‌ درخـواست‌ او‌)بـرای دانشگاهها و مـؤسسات مـختلف ارسـال می‌شود.یکی‌ از مهمترین شرایط دانشگاههای انـگلیسی‌ زبـان سراسر جهان برای‌ صدور‌ پذیرش‌ در مقاطع مختلف ارائه مدرک زبان(عمدتا‌ ارائه‌ نـمره‌ تـوفل‌)است‌.این‌ مؤسسات‌ -بنا به عـوامل گوناگون-نمرات مختلفی‌ را مـعیار خـود قرار می‌دهند.معمولا برای‌ صـدور پذیـرش در مقطع لیسانس نمره 500 به بالا و در مقاطع فوق لیسانس‌ به بالا نمره‌ 550 و بالاتر از آن مـورد قـبول قرار می‌گیرد.بطور کلی نـمره کـمتر از 400 بـعنوان یک نتیجه ضـعیف و نـمره بالاتر از 600 به عنوان یـک نـتیجه عالی‌ قلمداد‌ می‌شود.

محاسبه نمره داوطلب بدین‌صورت‌ انجام می‌گیرد:به هریک از سه قسمت‌ ذکـرشده نـمره‌ای بین 20 تا 68 تعلق‌ می‌گیرد.این نـمرات از یـک منحنی آمـاری‌ مـعلوم مـی‌شوند.مجموع‌ این‌ سه نـمره در 3/10 ضرب‌شده و نتیجه نهایی را مشخص‌ می‌کند.نمره 500 به معنای جواب درست‌ داوطلب به 60 درصد سئوالات و نـمره‌ 550‌ بـه‌ معنای جواب درست او به‌ 75‌ درصد سـئوالات اسـت.

نـگارنده بـراساس تـجربه‌ای که بدست‌ آورده مـنابع زیـرا را جهت آمادگی برای‌ تافل پیشنهاد می‌کند.

1-درک مطلب از طریق شنوایی خود‌ را‌ می‌توانید با استفادهء مؤثر‌ و فشرده‌‌ از سـری welcome to English کـه‌ شـامل شش جلد کتاب و 82 نوار کاست‌ است بـه سـطح مـطلوب بـرسانید.نـوارخانه‌ دانـشگه تهران تسهیلات مناسبی برای‌ علاقه‌مندان این سری ایجاد کرده است‌.

2-کتاب‌ How to preparefor the tofel از انتشارات‌ Barron که در ایران به صورت افست‌ چاپ شده،جهت افزایش آمادگی در زمینه گرامر و نکات دستوری خـاص امتحان‌ توفل مناسب است.

3-آمادگی‌ برای‌ قسمت سوم‌ امتحان‌ تنها با خواندن زیاد و مداوم متون‌ مختلف میسر است.برای شروع می‌توانید از سری کتابهای Longmans‌ Simplified english series استفاده کنید.آنچه در این بین حائز اهـمیت‌ اسـت‌ استفاده‌ از فرهنگ لغات‌ انگلیسی‌به‌انگلیسی است.تا حد امکان‌ سعی کنید از فرهنگ انگلیسی به فارسی‌ استفاده نکنید‌.‌‌مناسبترین‌ فرهنگ لغت‌ برای یادگیری زبان انگلیسی Oxford advanced learner''s dictionary است.

تست‌ میشیگان‌

امکان‌ شرکت در ایـن امـتحان که از طرف نمایندگی دانشگاه میشیگان در چهار شهر تهران،شیراز‌،کرمان و تبریز برگزار می‌شود،برای همگان وجود دارد.نتیجه‌ این امتحان مورد قبول‌ تمامی دانـشگاههای‌ کـانادا و بعضی‌ از‌ دانشگاههای‌ آمریکاست.ارزیابی ایـن امـتحان نیز بر مبنای یک منحنی آماری انجام می‌گیرد و نمره نهایی بین 20 تا 100 است.تفاوت‌ تست میشیگان با امتحان توفل در اینست‌ که داوطلب می‌یابد‌ در آزمـون آیـین نگارش‌ و یا مصاحبه حـضوری نـیز شرکت کند. امتیاز عمده این امتحان،برگزاری مداوم‌ و همگانی بودن آن در ایران،و اشکال‌ اساسی آن در دسترس قرار ندادن نمونه‌ سئوالات و عدم‌ آشنایی‌ کافی داوطلبین‌ با امتحان قبل از برگزاری آن است. همچنین کیفیت صـدا در هـنگام برگزاری‌ امتحان نیز چندان مطلوب نیست. داوطلب شرکت در این امتحان،ملزم‌ به پرداخت 18 دلار‌ آمریکا‌ و 7500 ریال‌ است.

به خاطر داشته باشید که یادگیری‌ یک زبان خارجی نیازمند کار طولانی و مداوم اسـت.انـتظار یادگیری در مـدت‌ چند ماه و با منابعی محدود و نامناسب‌ انتظاری بیهوده‌ است‌.برای یک موفقیت‌ کامل باید وقت زیدی صـرف کنید. بنابراین زیاد بخوانید و فراوان گوش‌ کنید.هیچ چاره دیگری نـدارید.

بـرای شـرکت در تست میشیگان و امتحان توفل،ابتدا باید با‌ مراکز‌ آنها‌ به آدرسهای زیر تماس بگیرید‌.

THE‌ ENGLISH‌ LAGUAGUAE INSTITuTE Testing and Cartification Division, The University of Michigan, Ann Arbor,Michign,48169 U.S.A. TOEFL Office CN 6151 Princeton,NJ 08541‌ J.S.A