چشم پزشکی در تهران,گیشا

چشم پزشکی گیشا، چشم پزشکی، اپتومتری، عینک مارون ،این چشم پزشکی در تهران طرف قرار داد با بانکهای زیر میباشد :
بانک کشاورزی، بانک صادرات، بانک صنعت و معدن و...
چشم پزشکی تهران گیشا طرف قرار داد با بیمه های :
بیمه پارسیان ، بیمه کمک رسان SOS ، بیمه ما ، بیمه سینا ، بیمه دی ، بیمه حکمت، بیمه آسماری، بیمه پاسارگاد ، بیمه تجارت و...

چشم پزشک در گیشا، اپتومتری، عینک، لنز، گیشا، نمره عینک، بینایی سنجی، جراح متخصص چشم پزشک در تهران ، چشم، کلینیک چشم، عینک فروشی، عینک سازی تهران، عینک سازی گیشا، عینک فروشی گیشا، چشم پزشکی تهران شهرآرا، چشم پزشکی مرزداران

آدرس : گیشا نبش خیابان دوم پلاک 28 طبقه اول واحد5

تلفن : 02186016225    

 

 آشنايى با اورژانس هاى چشم پزشكى

در كشورهاى جهان سوم و جوامع فقير، عواملى مانند: كاتاراكت، گلوكوم، تراخم، كمبود ويتامين آ و ديگر علل و عوامل مرتبط با دوران كودكى، علت غالب بروز نابينايى را به خود، اختصاص مى دهند. بايد دانست كه بروز نابينايى در كشورهاى فقير و درحال توسعه، بازتابى حقيقى و شفاف از وضعيت اقتصادى – اجتماعى اين جوامع مى باشد. بيمارى كاتاراكت ( آب مرواريد ) در اين جوامع با وجود درمان پذير بودن ، همچنان عامل بيش از 50 ٪ از نابينايى هاست. ازسويى ديگر، گلوكوم ( آب سياه ) عامل 5 ميليون مورد نابينايى در سطح جهان است و پيش گيرى از اين بيمارى در جوامع فقير و در حال توسعه، هدفى دور از دسترس به شمار مى آيد. بار بيمارى هاى چشمى از آن جا كه در حدود 2٪ از مراجعه كنندگان به بخش هاى اورژانس، افرادى هستند كه از مشكلات چشم، شكايت دارند، پزشكان و پرستاران شاغل در بخش هاى اورژانس بايد داراى توانايى و مهارت هاى لازم براى تشخيص و دسته بندى ضايعات و نيز، احاطه ى كامل بر فرايندهاى درمانى مورد نياز باشند. برخى از اين مهارت ها عبارتند از: تشخيص و درمان آسيب هاى اوليه ى چشمى تشخيص و درمان عفونت هاى چشمى كنترل آسيب هاى ناشى از تروما همچنين با توجه به اين كه برخى اورژانس هاى چشمى از همان ابتدا نيازمند مداخله ى متخصص مى باشند، احاطه ى كامل پزشك اورژانس بر ساختار و كالبدشناسى چشم و فيزيولوژى آن از ضرورت هاى كار در بخش اورژانس محسوب مى گردد.

ارزيابى بينايى

توسط آزمون هاى اسنلن،آزمون ديد نزديك، آزمون هايى براى بيماران با ديد كم ( آزمون شمارش انگشتان،آزمون حركات دست، ( Pinhole آزمون درك نور، استفاده از ابزار بررسى وضعيت خارجى چشم اين بخش، شامل بررسى و مشاهده ى دقيق بخش هاى بيرونى هردو چشم و سطوح اطراف آن ها مى باشد. توجه به آمفيزم زيرجلدى و لبه ى حدقه ى چشم و بررسى وضعيت جاى گيرى كره ى چشم براى بررسى وضعيت جاى گيرى آن در حدقه، ضرورى است. بررسى ميدان بينايى ارزيابى ميدان بينايى با استفاده از آزمون گلدمن و هامفرى به عنوان رايج ترين متد و روش مواجهه اى به عنوان تأمين كننده ى يك ارزيابى كلى از ديد پيرامونى، در اين بخش، مورد مطالعه قرار مى گيرد. ارزيابى وضعيت مردمك ها اين ارزيابى در محيط كم نور و با هدف يافتن ضايعات مسيرهاى عصبى آوران مردمك ها، انجام مى شود. بررسى حركات كره ى چشم همه ى شش عضله ى چشم توسط اعصاب جمجمه اى عصب دهى مى شوند. بايد دانست كه حركات كره ى چشم ممكن است به دليل محدوديت هاى فضاى حركتى، اختلال و يا كاهش عملكرد سامانه هاى عصبى و يا تروما، دچار اشكال گردد. بررسى بخش قدامى كره ى چشم بخش جلويى كره ى چشم كه شامل ملتحمه، قرنيه، اتاق قدامى، عدسى، اجسام سيليارى و مردمك مى باشد. در اين بخش، مورد ارزيابى قرارمى گيرند.

معاينه ته چشم

بررسى مستقيم ته چشم به روش آفتالموسكوپى مستقيم، امكان مشاهده ى همراه با بزرگنمايى سگمان خلفى چشم را فراهم مى نمايد. گشادنمودن مردمك در صورت نياز به مشاهده ى سگماى خلفى، قابل انجام مى باشد. معاينه ى غيرمستقيم يك نماى سه بعدى و ارزشمند از عصب بينايى و شبكيه فراهم مى آورد اما انجام دادن اين كار، به آموزش و مهارت فراوانى نياز داشته و به طور معمول، بايد تنها توسط متخصص چشم پزشكى، انجام شود. اندازه گيرى فشار چشم فشار داخل چشم كه به طور طبيعى در محدوده ى 10 تا 21 ميلى متر جيوه قرار دارد، ممكن است در اثر كاهش توليد و ترشح مايع درونى توسط اجسام مژگانى در مواردى همچون التهاب مردمك ، يا يووئيت و يا برهم خوردن يكپارچگى كره ى چشم در اثر سوراخ شدن و آسيب نافذ چشمى، كاهش پيدا نمايد. تونومترى آپلاناسيون و تونومترى با شيوتر و معاينه به وسيله ى اسليت لامپ و آزمون ديد رنگى ازجمله ديگر مباحث اين زيرفصل مى باشد.

بررسى آسيب عصب بينايى

تروماى نافذ: اين تروما، توسط اشيا و مكانيسم هاى گوناگون، ايجاد مى گردد.كم عمق شدن اتاق قدامى، هايفما، مردمك نامنظم، كاهش بارز ميدان ديد نسبت به زمان قبل از حادثه، نماى مبهم عصب اپتيك و قطب خلفى و... از نشانه هاى وجود پارگى در كره ى جسم و يا حضور جسم خارجى نافذ در درون كره ى جسم مى باشد. مبحث بعدى در اين بخش، مربوط به پارگى پلك هاست. هرگونه پارگى پلك ها، در اثر اجسام تيز و برنده، مخصوصاً اگر هردوپلك فوقانى و تحتانى را درگير كرده باشد، ممكن است، موجب پارگى كره چشم نيز شده باشد. پارگى هاى ملتحمه نيز كه غالباً به دليل وجود اجسام داخلى در درون حفره ى چشم رخ مى دهند در اين بخش، مورد بررسى قرارمى گيرند. پارگى قرنيه و اسكلرا كه داراى علائمى مانند وجود خون در اتاق قدامى و علائمى مشابه پارگى هاى حاصل از تروماى غيرنافذچشمى مى باشند، نيز در اين بخش، مورد مطالعه قرارمى گيرند. مبحث بعدى، مربوط به وجود اجسام خارجى در درون حدقه و داخل چشم مى باشد. آخرين مبحث مورد مطالعه در اين فصل، به بررسى پيچيدگى ها و عوارض تروماى چشمى، مى پردازد. اولين عارضه، مربوط است به زخم هاى قرنيه متعاقب تروما. از عوارض چنين اختلالى مى توان به سوراخ شدن قرنيه اشاره نمود. التهاب چشمى كه عبارت است از عفونت ساختارهاى عمقى چشم كه به عنوان اتاق قدامى، اتاق خلفى و حفره ى زجاجيه شناخته مى گردد. عوامل عفونت نيز مى تواند شامل انواع باسيل، گونه هاى استافيلوكوك و استرپتوكوك باشد.

التهاب ملتحمه: التهاب بخش هاى مختلف بافت ملتحمه با عبارت كونژنكتيويت، مورد اشاره قرارمى گيرد. آدنوويروس ها، كوكساكى ويروس ها و انواع انتروويروس ازجمله عوامل ويروسى مؤثر در ايجاد اين اختلال هستند. كونژكتيويت باكتريايى كه ممكن است حاد، فوق حاد و يا مزمن باشد و نيز كونژكتيويت ويروسى كه شايع ترين فرم التهاب ملتحمه است و اغلب به شكل حاد، تظاهر نموده و معمولاً دوطرفه است در اين بخش مورد مطالعه قرار مى گيرند. عفونت با ويروس هرپس سيمپلكس: ورود اين ويروس به چشم، موجب كراتيت مى گردد و ضايعاتى به شكل وزيكل را نيز روى پوست لبه ى پلك ها ايجاد مى كند كه در اين صورت ادم شديد پلك نيز رخ خواهد داد. گفتنى است: كونژكتيويت ناشى از آلرژى، پديده اى بسيار شايع مى باشد كه با موارد عفونى التهاب ملتحمه، اشتباه گرفته مى شود. سه فرم شايع آن عبارتند از: كونژكتيويت تب يونجه، كونژكتيويت بهاره، كونژكتيويت آتوپيك.

 اختلالات ميدان بينايى اين اختلالات ممكن است به دلايل زير بروز نمايند: گلوكوم ، بيمارى هاى شبكيه، گسترش نقطه ى كور، اسكوتوم مركزى (بيمارى هاى ماكولا، نوريت اپتيك، گلوكوم پيشرفته)، آسيب هاى عصب اپتيك، ضايعات لوب هاى گيجگاهى، پس سرى يا جانبى مغز در اثر سكته هاى مغزى يا تروما، آسيب هاى ناحيه ى كياسما

فلج عصب سوم كه برعضلات خارج چشمى صاف داخلى، تحتانى، مايل تحتانى، هردوعضله ى بالابرنده و هردوعضله ى صاف فوقانى همان سمت تأثيرمى گذارد.

فلج عصب چهارم جمجمه اى به نام عصب تروكلئاز كه به عضله اى مايل فوقانى چشم، عصب دهى مى نمايد و فلج آن را مى توان در دو دسته ى مهم مادرزادى و اكتسابى، دسته بندى كرد. اختلال مادرزادى اين عصب، ناشى از ناهنجار ىهاى تكاملى درون اربيت است و فلج اكتسابى آن، بي شتر در اثر تروما، به وجود م ىآيد.

فلج عصب ششم جمجمه اى به نام عصب ابدوسنس كه همراه با اعصاب سوم و چهارم جمجمه اى وارد حدقه مى شود و به عضله ى خارج چشمى صاف خارجى، عصب دهى مى كند. بايد دانست كه فلج اين عصب جمجمه اى عامل شايع ترين فرم فلج تك عضله اى چشم مى باشد. در كودكان، فلج عصب ششم جمجم هاى به دنبال يك عفونت ويروسى و يا بروز افزايش فشار داخل جمجم هاى، گليوما در ناحي هى نوك استخوان پتروس و به دنبال عفون تنمودن گوش ميانى اتفاق م ىافتد.

اختلالات بينايى حاد: گلوكوم حاد زاويه بسته كه ممكن است همراه با تارى ديد، چشم درد و يا سردرد، افزايش فشار داخل چشمى، تهوع و استفراغ و تظاهرات شكمى باشد

در کلینیک چشم پزشکی در گیشا ، از تجارب ارزنده ى  متخصصان گروه چشم پزشكى بيمارستان هاى تهران بهره برده شده است

برای مراجعه به کلینیک چشم پزشکی گیشا با شماره زیر برای گرفتن وقت قبلی تماس بگیرید
چشم پزشکی ، اپتومتری ، عینک مارون

تلفن : 02186016225

وب سایت :www.maroonop.com

 

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال