وکیل برای طلاق در اصفهان با بیش از 20 سال سابقه در زمینه امور حقوقی خانواده ، طلاق ، مهریه و جهزیه

وکیل خوب برای طلاق گرفتن در اصفهان  شماره تلفن وکیل برای طلاق در اصفهان:09134744185

با توجه به رویه ی اکثر دادگاههای خانواده، صرف اثبات رابطه ی نامشروع شوهر، نمی تواند موجب «عسر و حرج» تلقی و مبنایی برای درخواست طلاق توسط زن قلمداد شود، مگر اینکه تکرار شود یا دلایل دیگری هم مطرح شود. مرد می تواند هر زمان که بخواهد همسرش را طلاق دهد (ماده 1133 قانون مدنی) و اگر ارتباط نامشروع همسرش را ثابت کند، شرط تنصیف (تعلق اموال شوهر، تا نصف آن به زن) اجرا نخواهد شد.

طلاق توافقی، در رویه ی دادگاههای خانواده، از نوع طلاق خلعی بائن محسوب می شود؛ یعنی از طرف مرد قابل رجوع نیست، مگر اینکه زن بخواهد ظرف سه ماه از ثبت صیغه ی طلاق به مهریه رجوع کند. (رجوع شود به مطلبی تحت عنوان هبه و بذل در سایت وکیلسرا)؛

اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد، برای اقدام به طلاق می بایست، الزاما، آن وکالت را به یک وکیل پایه یک دادگستری تفویض کند. حضور یک وکیل دادگستری، الزامی است اما وکیل دوم اختیاری خواهد بود. بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش، زن با داشتن وکالت در طلاق، می تواند به تنهایی اقدام به ثبت طلاق در دفترخانه کند و نیازی به حضور مرد نخواهد بود. وکالتنامه باید بلاعزل و قابل توکیل باشد. قبل از هر اقدامی مشاوره با وکیل توصیه می گردد.

در دعوی طلاق یکطرفه از طرف زن می بایست یکی از بندهای دوازده گانه مندرج در عقدنامه (شروط ضمن عقد ازدواج)، یا «عسر و حرج» زن اثبات گردد. در دوران عقد، هم به همین صورت است، با این تفاوت که زن «حق حبس» دارد البته منوط به اینکه قبلا «تمکین خاص» (همخوابگی) نکرده باشد. حق حبس، حتی به رغم پذیرش اعسار و تقسیط مهریه از طرف دادگاه، همچنان برقرار خواهد بود.

بیشتر از 110 سکه هم می توان مهریه تعیین کرد اما {حکم}جلب شوهر، صرفا، تا میزان 110 سکه ممکن است؛ برای وصول بیش از 110 سکه، باید مال و اموال متعلق به شوهر را جهت توقیف اموال معرفی کرد. ممنوع الخروج کردن و توقیف اموال سریع از طریق دفترخانه و اجرائیات ثبت، شیوه بهتری است.

افزایش میزان مهریه (تعداد سکه) بعد از ازدواج، صحیح نیست اما کاهش آن ممکن است.

 ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور، به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه ی طلاق در کنسولگری های ایران ممکن است؛ اگر درخواست یکطرفه از طرف زن باشد ممکن نیست. در ضمن، تنفیذ و ثبت طلاق در ایران در صورتی ممکن است که شرایط شکلی و مقررات ایران رعایت شده باشد و دادگاه ایران (تهران) آن را تنفیذ کند.

حضانت فرزند، تا پایان هفت سالگی با مادر است. بعد از آن، پسر تا 15 سالگی و دختر تا نه سالگی (قمری) با پدر خواهد بود و بعد از آن، به انتخاب خود فرزند است. در ضمن، توافق در خصوص حضانت گرچه ممکن است اما قابل برگشت است مگر تحت شرایط خاص.

ترک انفاق نفقه ی ماه جاری جرم است، لذا می توان از طریق کیفری (دادسرا) شکایت کرد؛ در صورت اثبات، بیش از شش ماه تا دو سال حبس خواهد داشت. نفقه ی ایام گذشته را می توان از طریق دادخواست در دادگاه حقوقی مطالبه کرد حتی اگر نفقه مربوط به سالهای زیادی باشد. در دوران عقد هم نفقه به زن تعلق می گیرد.

زن می تواند هر زمان که اراده نماید اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه کند (تبصره ماده 336 قانون مدنی و تبصره 7 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391)، و این موضوع ربطی به طلاق ندارد. نحله زمانی به زن تعلق می گیرد که مهریه نداشته باشد و طلاق به درخواست زن نباشد.

زن الزامی به بردن جهیزیه به منزل شوهر ندارد و می تواند هر زمان که بخواهد جهیزیه را مسترد کند.

اگر مردی به ناروا نسبت باکره نبودن را به زنی بدهد، طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی به جرم فحاشی مجازات می شود و عمل وی قذف محسوب نمی شود (دادنامه صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تأیید دادنامه شماره 101 مورخ 23/2/1391 شعبه 1180 دادگاه کیفری دو تهران)

وکیل در اصفهان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال