روش های محوطه سازی فضاهای تجاری و عمومی

محوطه سازی فضاهای تجاری وعمومی

اجرای محوطه سازی  به منظور نوسازی اماکن عمومی و تجاری، میتواند ظاهر اینگونه اماکن را بهبود بخشیده و محیطی دلنشین و زیبا ایجاد نماید. طرحهای مقدماتی اولیه غالبا با استفاده ازطرحهای اولیه، ثانویه و سوم توسعه می یابند.

طرح اولیه یا محوطه سازی ساختاری: شکل و طرحی کلی و عمده برای کل محل احداث درنظر گرفته میشود.

طرح ثانویه یا محوط هسازی چارچوبی: ایجاد بخشهای توسعه یافته در زمین  های وسیعتر، که در آن ساختمانها واقع میشوند.

طرح سوم – محوطه  سازی مقیاس انسانی در مجاورت و نزدیکی ساختمان( یعنی ورودیها، فضاهای نشیمن و پارکینگ)

در طرحهای مقدماتی تجاری، باید هزینه های سرمایه گذاری و اجرایی لازم برای نگهداری درنظر گرفته شوند. طرح ریزی دقیق، به فازهای ساختمانی مناسب و فصل کاشت گیاهان نیازمند است.

یک برنامه ریزی مدیریتی با استفاده از فنون جدید میتواند توازن اکولوژیکی مناسبی در کاشت گیاهان و به منظور ممانعت از رشد آفتها و علف های هرز، ایجاد نماید. مشکل رشد زودرس و سریع گیاهان در مقابل نگهداری آتی از آ نها را باید مورد توجه قرار داد، به طوریکه بتوان در خصوص رقیق نمودن، هرس، کاشت مجدد، میزان پاکسازی زمین، و استفاده مفید از علف کش ها و کودهای شیمیایی، تمهیداتی را به عمل آورد.که موارد ذکرشده فوق را دربر میگیرد،(برنامه های مدیریتی)از ملزومات قوانین کاشت گیاهان به شمار میرود.

همچنین طراحان باید از مفاهیم مقررات حیات وحش و حومه شهر، قوانین حفاظت از درختان، و سازمان محیط  زیست که طرح و پیشنهادات آ نها را تحت تاثیر قرار میدهد، آگاهی داشته باشند.

انواع طرحهای مقدماتی میتواند به شرح زیر باشد:

فضاهای سبز احداثی در محوطه های تجاری، استفاده از طرحهای طبیعی و موجود یا المانهای مصنوعی (مانند گل  های شقایق، دریاچه و ساحل)،  به منظور ایجاد فضای احاطه شده برای ساختمانهای تجاری ، فضاهای سبز در محیطهای صنعتی.   به طورکلی بر تفکیک مراکز خدماتی و پارکینگهای وسیع توسط ردیف درختان و تقسیم بندی و جداسازی گیاهان، تاکید مینماید.

ساختمانهای اداری. براساس فضای موجود، تاکید این ساختمانها اساسا بر افزودن فضای ورودی داخلی و خارجی، با کاشت گیاهان در مجاورت یا برروی ساختمان است.

امکانات پزشکی و خوابگاهها. فضاهای خالی مجاور هم  میتوانند برای ایجاد باغچه های خصوصی و در نتیجه بهبود رفاه بیماران و ساکنان، محوطه سازی شوند. سطوح، طر ح ها و مبلمانهای خاص و متفاوتی برای افراد ناتوان مورد استفاده قرارمیگیرد

مناطق مسکونی خصوصی، اجرای محوطه سازی به منظور ایجاد محیطی زیبا و مطلوب برای خانه و آپارتمانها.

 

فضاهای باز و پار کهای عمومی

اکثر شهرها و شهرکها، پارکهای عمومی احداث شده درطی یک قرن گذشته خود را در حالی متمرکز می نمایند که ارزش افزوده زمین و کمبود فضا معمولا مانع از احداث پارکهای جدید و بزر گتر میشود. در عوض، اجتماعات کوچکتر که براساس فضاهای باز برقرار شد ه اند، غالبا به دنبال توسعه های تجاری و ساخت مسکن، تشکیل میشوند.فضاهای مطلوب باید متناسب و سازگار با نیاز کاربران طراحی شوند.

امکانات بازی برای کودکان، فضای نشیمن کافی برای سالمندان و فعالیت های مناسب و امکانات تفریحی با کاربری معماران و طراحان محوطه و فضای سبز، کلیه طرحهای جانمایی یک فضا یا پارک را به منظور فراهم نمودن دسترسی منطقی و محیطی دلنشین، مورد توجه قرار میدهند. در این خصوص امکانات زیر مورد نیاز است:

-امکانات عمومی: پارکینگ خودرو، امکانات رفاهی و تفریحی، اطلاعات و حوادث.

-امکانات رفاهی: فضای آموزشی و زمین بازی، زمین تنیس، زمین چمن بولینگ و وسایل بازی کودکان. همچنین باغهای مجزا و مخصوص برای فعالی تهای تفریحی، نمایشگاه گل وگیاه، پیک نیک و حتی درست کردن کباب.

-فضاهای آبی: دریاچ ههای مخصوص قایقرانی، حوضچه های تزیینی و فواره ها.

-کارگاه های هنری در فضای خارجی: مجسمه سازی با هدف افزایش جذابیت و بهبود فضا برای بازدیدکنندگان.

فضاهای باز جدید و وسی عتر از قبیل: محوط ههای آموزشی، فضاهای طبیعی و تفریحی، درحال تغییر از وضعیت پار کهای سنتی هستند.

 

تامین آب وآب نماهای تزیینی

آب کافی موردنیاز برای کاشت گیاهان و آب نماها را تامین نمایید. منابع تامین آب میتواند ازچاه یا مخزن جمع آوری آب باران باشد.

چا ههای  کم عمق مستقیما در ارتباط با بستر آبهای سطحی یا زیرزمینی هستند و ممکن است سطح آ نها در آ ب وهوای خشک پایین تر رود. به منظور پیشگیری از خطر آلودگی، باید این چاهها در فاصله حداقل 10 متری از سپتی کتانک یا شبکه فاضلاب اصلی حفر شده و با خطوط نفوذناپذیر در برابر آب ساخته شوند.

برکه های مصنوعی کوچک را بر اساس شرایط محل ساخت و جنبه های اقتصادی، به رو شهای متنوعی می  توان ساخت.

شکل برکه ها میتواند معمولی و متداول یا غیرمعمول و خاص باشد. برکه های پیش ساخته معمولا از جنس پلاستیک یا فایبرگلاس تهیه  می  شوند.

برکه هایی که از بتن مسلح در محل ساخته می شوند  به ضخامت 125 تا 150 میلی متر (در قالب های چوبی قالب گیری شده و یا زمین را به شکل دلخواه گود بردار کرده و خاک آن را میکوبند. سپس به منظور آ ب بندی، قبل از بتن ریزی، بدنه را با نوارهای وینیل پلاستیک روکش مینمایند.

لازم است لبه برکه ها، مخفی و پنهان از دید باشد. سنگفرشهای ورقه ی یا سنگهای قرنیز برای برکه های مصنوعی با اشکال خاص و غیرمتداول مناسب هستند، درحالی که بسته به طرح نهایی مطلوب و موردنظر، در طراحی برک ههای معمول و مرسوم، از چمن، گیاهان مرداب و سن گهای معمولی استفاده می شود.

موقعیت استقرار برکه ها باید به گونه ای باشد که حداکثر نور خورشید را دریافت نماید. در ارتفاعی قرار گیرد که هنگام بارشهای شدید، امکان ورود آ بهای سطحی به داخل آن وجود نداشته باشد و درصورت یکه سیستم تامین آب آن اتوماتیک نباشد، در نزدیکی منبع تغذیه آب استقرار یابد. برای تسهیل جابه جایی گیاهان آبزی مانند نیلوفر آبی، عمق آب نباید کمتراز 300 میلیمتر باشد. بهم نظور جلوگیری از رشد و تجمع خزه و جلبکهای دریایی و راکد ماندن آب، یک سیستم پمپاژ دوار درنظر بگیرید. جهت تخلیه و تمیز نمودن برکه نیز، از لوله های سرریز و فیلترهای قابل تعویض استفاده نمایید .

فواره ها: با استفاده از سیستم های پمپاژ میتوان نوع دیگری از آبشارها و فواره ها را طراحی نمود.

بانک اطلاعات مشاغل مجموعه