۹. مسواکی که ابزار جاسوسی است

آخرین باری که مسواک زدید چه ساعتی بود؟ اگر بگوییم ممکن استهمین مسواکی که وسیله بهداشت دهان و دندان شماست، م یتواند به عنوانیک ابزار جاسوسی هم مورد استفاد قرار بگیرد، چه م یگویید !ارسال عادات ،Kolibree هرچند ظاهر مسواک تولیدشده با نام تجاریصاحب آن به پزشکان خانوادگی یا شرکتهای تجاری و تبلیغی است، اما نمیتوان امکان سوءاستفاده سازما نهای امنیتی و جاسوسی از چنین ابزارهاییرا نادیده گرفت.

در واقع نوعی مسواک ساخت هشده که عادات مسواک زدن فرد را بهشرک تهای تجاری ارسال م یکند تا آ نها بر مبنای این عادات، تبلیغات مورد نظر خود را به رایانه یا موبایل فرد ارسال کنند. این اختراع جدید را می  توان به منزله عملی شدن آرزوی دیرینه شرک تهای تبلیغاتی در دس تیابی به تمامیتحرکات، سلایق و علاقمند یهای مردم دانست.این مسواک که در نمایشگاه کالاهای برقی مصرفی در لاس وگاس عرضه شده را، م یتوان مصداق مفهوم "اینترنت Consumer Electronics Showبرای همه چیز" یا "اینترنت اشیاء" دانست. در یک زندگی کاملا دیجیتال وآنلاین، تمام تحرکات فرد، حتا در خانه خودش توسط ماشین لبا سشویی، دستگاه ورزشی، سیستم اعلان خطر، تلویزیون و اکنون مسواک، مورد ردیابی آنلاین قرار میگیرد.

از یک فن آوری منحصر به Kolibree شرکت سازنده مدع یاست مسواک فرد برخوردار است که عادات و نحوه مسواک زدن فرد را جمع آوری کرده و به صورت اطلاعات، به موبایل یا دندانپزشک وی ارسال م یکند. بدین ترتیب،دندانپزشک، به طور آنلاین از بیمار یهای احتمالی فرد مطلع شده و به او هشدار میدهد.

اما این روی مثبت ماجرا است. روی دیگر آن استفاده شرک تهای تبلیغی از عادات و سلایق مصر فکنندگان است. ولی روی اصلی ماجرا که هنوز نهفته مانده، نحوه استفاده دستگا ههای جاسوسی از ابزارهایی چون مسواکی است که به طور آنلاین اطلاعات مصر فکننده را به مقاصد نامعلوم ارسال میکند.

۱۰ . معرفی یک سایت برتر نظارتی

سایت EarthCam  را  بی شک  میتوان بهترین سایت در زمینه دوربین های آنلاین نام برد. شما در EarthCam میتوانید در پشت کامپیوتر خود به همه نقاط جهان سفر کنید و تصاویر نقطه مورد نظر خود را به صورت زنده مشاهده نمایید.این سایت تمامی دوربی نهایی که  به صورت آنلاین در دنیا وجود دارد را در خود  دارد. این دوربی نها از سواحل هاوایی تا دوربی نهای کنترل ترافیک سراسر دنیا را شامل  میشود. شما به راحتی می توانید نام مکان یا شهر مورد نظر خود را جست و جو کرده تا تمامی دوربین های آنلاین آن مکان یا شهر پیش روی شما قرار گیرد. از دیگر امکانات این سایت م یتوان به معرفی دوربی نها از سوی شما نام برد. در قسمت جست و جوی سایت، شما با یک دایره المعارف سایت هایی را می دهند برخورد   می کنید. در این بخش شما با Earthcam که امکانات نظیر جست وجوی مکان مورد نظر خود م یتوانید سای تهایی که از آن مکان تصاویر زنده ارسال مِیکنند را مشاهده نمایید. برای مثال یکی از این سای تها تصویر زنده آبشار نیاگارا را ارسال می کند که شما هم میتوانید در اینجا تصویر آبشار نیاگارا در

ضمنا یک نسخه موبایل هم دارد Earthcam همین لحظه مشاهده نمایید.سایت که به شما کمک می کند تا در صورت داشتن اتصال اینترنت در موبایل خود تمامی دوربینها را از گوشی موبایلتان مشاهده نمایید. در ضمن بعضی از دوربینهای این سایت قابلیت کنترل توسط شما را هم م یدهند تا نمای تصویر را تغییر دهید.

۱۱ . ساخت قفل ضد سرقت توسط محققان کشور

محققان یک واحد فناور در پارک علم و فن آوری کرمانشاه موفق به ساخت قفل ضد سرقت و ضد هک جدید شدند.

افضل صحراگرد، مدیرعامل شرکت سازنده این قفل ضد سرقت و ضدهک گفت:این قفل قابلیت نصب بر روی درب انواع وسایل مانند گاو صندوق، مکا نهای امنیتی و حفاظتی را داراست. وی در خصوص طراحی و ساخت قف لهای هوشمند الکترونیکی (قفل هوشمند با استفاده از تلفن همراه)، اظهار کرد: شکل ظاهری این قفل از بیرون کاملا با قفلهای الکترونیکی و... در دنیا فرق دارد و از دو صفحه کلید که به عنوان دزدگیر یا حفاظت از بدنه ی قفل به کار رفته و یک سوکت که به آن یک صفحه لمس وصل میشود ساخته شده است.

وی اضافه کرد: این قفل الکترو مکانیکی یک قفل خاموش دارد که یکی از مزی ها و تفاو تهای مهم آن در میان تمامی قفل های دنیاست و روشن شدن آن توسط یک صفحه لمس که مانند کلید است صورت م یگیرد و هر قفل، صفحه لمس جدا دارد. زمانی که صفحه لمس را وصل کردیم، قفل از ما یک کد چهار رقمی م یخواهد که با زدن رمز یا کد قفل برای مدت ۳۰ الی ۶۰ ثانیه ، فعال و روشن م یشود و شماره ی داخل قفل فعال شده و ما با تلفن همراه خود با آن تماس میگیریم و در نتیجه قفل عمل م یکند. اگر قفل بیشتر از مدت زمان تعیین شده روشن باشد و یا صاحب قفل در وسیله مورد نظر را باز نگه دارد، مدار

هوشمند آن فعال شده و اتوماتیک برای چند شماره یا چند نفر و خود صاحب قفل که از قبل شماره تلفن همراهشان را به حافظه داد ه، پیغام میفرستد و اعلام آلارم میدهد.

صحرا گرد افزود: این قفل حتی در برابر ضربه، گرما، آب و تکان و خطرهای احتمالی دیگر حساسیت نشان م یدهد و صاحب قفل را با دادن اعلام پیغام آلارم آگاه میکند.

به گفته وی این قفل با هیچ یک از شماره های خارجی و دستگاههای تاثیرگذار بر مدارهای الکتریکی، قابل فعال شدن نبوده و تا صفحه لمس به آن متصل نشود قفل به طور کامل خاموش است.

 

۱۲ . ریز پهپادی در اندازه یک خرما برای استفاده در میدان جنگ

محققان نروژی یک هواپیمای بدون سرنشین Black Hornet طراحی  کرد ه اند که ظاهری شبیه یک بالگرد اسبا ببازی کوچک دارد، اما در حقیقت یک

قطعه سخت افزاری پیشرفته نظامی کوچک محسوب میشود که در میادین جنگ کاربرد دارد. سیستم شناسایی شخصی  که برای نخستین بار در نمایشگاه تجهیزات نظامی آمریکا در واشنگتن رونمایی شد، پهپادی به وزن ۱۶ گرم است که هر سرباز می تواند یک جفت از آن را در میدان جنگ به همراه داشته باشد.

بر خلاف ریزپهپادهای آزمایشی موجود مانند ربات مرغ مگس خوار یا مگس رباتیک، عملکرد این ریزپهپاد در تهیه تصاویر هوایی بسیار عالی توصیف شده است. این هواپیمای بدون سرنشین سبک، ویژه واحدهای نظامی کوچک طراحی شده است که نیازمند استفاده از دوربین سریع و پنهان در آسمان هستند.این پهپاد، ب یصدا بوده و در ارتفاع بیش از ۱۰ متری تقریبا نامریی است و استفاده از آن به سادگی کاربرد یک رادیو معمولی عنوان میشود.

(GPS) پهپاد برای رسیدن به هدف، از ایستگا ههای بی نراهی موقعی تیاب استفاده م یکند و ب هصورت لحظ های، تصاویر ویدیویی و عکس را برای اپراتورارسال م یشود.

با توجه به کوچک بودن هواپیما، امکان حمل دوربین مادون قرمز میانیو تهیه تصاویر در شب وجود ندارد؛ وزن کوچکترین حسگر (MWIR)دو برابر وزن این پهپاد است. (FLIR Quark) موجود در بازار هواپیما پس از هر بار شارژ کردن م یتواند ب همدت ۲۰ تا ۲۵ دقیقه در هوا پرواز کند و برد پروازی آن حدود ۱۲۰۰ متر است. کیت کامل شامل دو پهپاد، جایگاه شارژ باتری، دستگاه کنترل از راه دور ویک دستگاه متحرک با صفحه نمایش هف تاینچی برای تماشای تصاویر تهیهشده توسط پهپاد است، که در یک محفظه ضد آب به وزن ۱٫۳ کیلوگرم قرار داده شده است.

محققان بدنبال اضافه کردن حسگرهای جدید برای افزایش قابلیتهای پهپاد و بر طرف کردن چالشهای پیشروی بسیاری از هواپیماهای بدون سرنشین موجود هستند

 

13 ) 10روز با عینک گوگل

یکی از کاربران خلاق گوگل به نام "ویل شانکلین" با ثب تنام در برنامه کاوشگر عینک گوگل" به دیدگاه بهتری در مورد آنچه شرکت گوگل ارائه داده، دست یافت. شانکلین با ثبت نام در این برنامه توانسته است ۱۰ روز عینک گوگل را بر چشم بگذارد و در یکی از سای تهای علمی به توصیف آنچه در طول این چند روز تجربه کرد، بپردازد.

این کاربر در توصیفات خود به تجربه روزهای اول ب هچشم داشتن چنین فنآوری و خودآگاه یاش، از به کاربردن آن در ملاءعام اشاره م یکند. اوهمچنین از آینده سایبری نژاد انسان شگفت زده شده بود. پس از گذشت چند روز، وی هر چه بیشتر از این عینک استفاده میکرد، کمتر به نگاههای خیره دیگران ونیش  خندهای آ نها اهمیت می داد.

برای شاکلین مانند افراد دیگری که پیش از این، چنین ف نآوری را ب هچشم داشته اند، بزرگ ترین دغدغه در مورد نسخه کاوشگر عینک مزبور عمر باتری آن بود.

با این حال، وی توانست یک روز کامل و از زمان بیداری تا زمان خواب را بدون شارژ دوباره باتری عینک، از آن استفاده کند و در پایان روز نیز حدود ۱۰ تا15 درصد از عمر باتری باقی مانده بود.این کاربر به طور معمول، از عینک برای ارسال پیام به صورت صوتی، خواندن ایمیل، ارسال عکس، پرسیدن سوا لهای گاهگاهی از گوگل و از برنامه Strava Run Glasswareا ستفاده کرد.

در زمان های که از عینک برای رانندگی استفاده می کرد. عمر باتری سر یع تر از حد معمول مصرف میشد، اما تماشای جهان از طریق عدسی های عینک گوگل نیروی چندانی مصرف  نمیکرد. تصور می شود، گوگل پیش از عرضه این فنآوری، دو ساعت به عمر باتری بیفزاید.

زمانی که شاکلین میخواست تصویری را برای یکی از اعضای خانواد ه اش بفرستد، می توانست  آ ن را از طریق برنامه Google Hangout      بفرستد یا آن را با برنامه Google+ circle که هر دو عضو آن بودند، به اشتراک بگذارد. هنوز خدماتی مانند به اشترک گذاشتن تصویر  یا الصاق ایمیل بر روی این عینک وجود ندارد.

پیش از بهروزرسانی عینک، کاربران با یک مشکل عمده روب هرو بودند، زیرا این  فنآوری با سلسله ،« عینک، پیغامی را برای ... بفرست » هنگام استفاده از مراتبی از شیوه های تماس از پی شتعیی نشده استفاده میکرد. این فنآوری میرفت و SMS را در اولویت قرار داده بود، سپس به سراغ Hangouts برنامه چنانچه هیچ یک از آ نها در دسترس نبودند، از ایمیل استفاده م یکرد، اما در حال  حاضر، برنامه گوشی هوشمند، به کاربر امکان انتخاب شیوه تماس ترجیحی اش را برای هر یک از دوستانش میدهد.

عینک گوگل فقط دارای یک دوربین پنج مگاپیکسلی است، اما تصاویرمناسبی تهیه م یکند و کاربر با استفاده از این فن آوری م یتواند در هرجایی که قدم میگذارد، تعداد فراوانی عکس بگیرد.

 به روزرسانی نر م ا فزار گوگل در ماه دسامبر، امکان گرفتن عکس با استفاده از پلک زدن چشم راست را فراهم میکند. این ویژگی بسیاری از اوقات موجب میشود کاربر هنگام نگا هکردن به یک جسم، از آن در شکل دیجیتالی عکس بگیرد.

هماکنون این پرسش مطرح است که آیا پیوستن به برنامه ۱۵۰۰ دلاریدر حال حاضر و زمانی که عینک گوگل محصولی است  که همزمان با تغییر زندگیها، در حال تغییر است، کار درستی است یا خیر.

خود گوگل اعلام کرده که بهای محصولی که در نهایت عرضه خواهد کرد،کمتر از ۱۵۰۰ دلار خواهد بود.

در حال حاضر، چالش بزرگی که وجود دارد، قراردادن یک رایانه پوشیدنی بر روی چهرههاست.کاربری که این عینک را به مدت ۱۰ روز به چشمانش گذاشته بود، پیغا مها،عکس، رهگیری سلامتی، راهبری و پرسشهای شرکت گوگل را با استفاده ازاین فنآوری میتوانست مشاهده کند.

وی همچنین میتوانست بدون استفاده از دست و تماشای اشیایی که درخارج از میدان دید است، عینک گوگل را به محصولی مهیج تبدیل کند.

 

۱۴ . جواهرات هوشمندی که سلامت فرد را گزارش می دهند

یک شرکت انگلیسی دو نمونه اولیه جواهرات هوشمند خود را در نمایشگاه ابزار الکترونیکی لا سوگاس ارایه کرد. زمانی که کاربر این ابزار را به گوشی

هوشمند خود متصل م یکند، جواهرات برای نشا ندادن یک پیغام متنی، ایمیل یا دیگر پیا مها مرتعش شده، چشمک میزنند یا رنگشان را تغییر میدهند.

مدعی است این سامانه ها برای ابزار پزشکی پوشیدنی نیز به CSR شرکت ویژه زمانی که با حسگرها جفت میشوند، کا رآمد هستند. به طور مثال، یک

د تبند یا گرد نبند، به کاربر در مورد ضربان بیش از انداز ه قلب یا پایی نرفتن قند خونش آلارم   میدهد و چنانچه این جواهرات به گوشی هوشمند وی متصل

باشند، یک پیغام به طور خودکار به یکی از اعضای خانواده یا پرستار فرد ارسال میشود.

در حال حاضر اندازه باتری نمونه  های اولیه این جواهرات، بزر گترین محدودیت آ نها اعلام شده، اما برای افراد با شرایط ویژه که به نظارت مکرر یا

مداوم نیاز دارند، این نمونه ها جذاب خواهند بود.

 

۱۶ . مروری بر مه مترین فن آور یهای عرضه شده در نمایشگاه CES ۲۰۱۴

 

در نمایشگاه کالاهای مصرفی الکترونیک لا سوگاس ) ۲۰۱۴ CES) بیش از ۳۰۰۰ شرکت مختلف، جدیدترین محصولات خود را در معرض دید علاقه مندان قرار دادند. تلویزیون های خمیده غو لپیکر، تراشه های رایانه ای چند منظوره، گجتهای نظارت بر سلامت، ریزپهپادها، ساعتهای هوشمند، دوربین های دیجیتال و خودروهای برقی هوشمند بخشی از محصولاتی بودند که در نمایشگاه CES ۲۰۱۴ از هفتم تا دهم ژانویه) ۱۷ تا ۲۰ دی(معرفی شدند. در این گزارش چند محصول برجسته معرفی شده نمایشگاه را مرورمیکنیم.

 

ریز پهباد طوطی

ریز پهپاد طوطی

این کوادکوپتر کوچک چیزی فراتر از یک اسباب بازی پرنده است؛ ریزپهپاد طوطی  (Parrot MiniDrone) مجهز به دو چرخ بزرگ و نازک است که امکان حرکت بر روی زمین یا دیوار را فراهم م یکند.

این ریزپهپاد دارای پردازشگر ۵۰۰ مگاهرتز، حافظه یک گیگابایت، حسگرهای متعدد شامل فشار، فراصوت، شتا بسنج و ژیروسکوپ به همراه یک دوربین عمودی است که از طریق بلوتوث بوسیله تلفن همراه هوشمند یا تبلت قابل کنترل از راه دور است.

این محصول در مرحله تحقیقات بوده و قیمت و زمان عرضه این ریزپهپاد هنوز اعلام نشده است.

تلو

یزیون ۱۰۵ اینچی صفحه خمیده

تلویزیون 105 اینچی صفحه خمیده

 

شرکت ا لجی در نمایشگاه لا سوگاس، تلویزیون فوق اچ دی ۱۰۵ با صفحه نمایش خمیده را معرفی کرده است؛ در تلویزیون ۹ UC

به جای استفاده از  فن آوری صفحه نمایش OLED  استفاده از فن آوری صفحه نمایش LCD  استفاده شده است.

وضوح تصویری این تلویزیون فوق اچ دی 4 K   چهار برابر وضوح بیشتر از تصویر فول ا چدی است که این محصول را به یکی از برترین  فن آو یهای CES تبدیل میکند .قیمت این محصول ۷۰ هزار دلار اعلام شده است.

اسکنر دستی عنبیه چشم

 

اسکنر عنبیه چشم

 

دستگاه کوچک eyeLock myris  در اندازه یک ماوس طراحی شده است که  از طریق پورت ی وا سبی به رایانه متصل میشود.

برای استفاده از سایت  ها یا خدمات خاص، عنبیه چشم کاربر با استفاده از حسگر دستگاه اسکن شده و از آن به عنوان رمز عبور استفاده م یشود؛ محققان

تاکید میکنند که اسکن عنبیه، رمز بیومتریک بسیار ایمن  تر از اثر انگشت محسوب م یشود.

این محصول از نیمه نخست سال ۲۰۱۴ به بازار عرضه خواهد شد

 

پردازشگر فوق العاده قدرتمند تلفن همراه

شرکت  Nvidia با معرفی  TEGRA K  , بازدیدکنندگان  کالاهای مصرفی الکترونیک لا سوگاس را شگفت زده کرد. این پردازشگر ۱۹۲ هسته ای امکان انجام بازی یای سطح کنسول با گرافیک فوق العاده را بر روی تلفن همراه فراهم میکند.

بزودی دو نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی پردازشگر TEGRA K برای محصولات جدید آیفون عرضه خواهند شد.

 

ست هوشمند استیل

ساعت هوشمند تمام استیل

 

ساعت Pebble برخلاف نمونه های پلاستیکی ساعت هوشمند، شرکت   Pebble ساعت هوشمند  ضد آب تمام استیل را معرفی کرده است که عمر باتری آن پنج تا هفتروز است. از اواخرماه جاری RGB این ساعت هوشمند با صفحه نمایش ا ل ا ی دی با قیمت ۲۴۹ دلار به بازار عرضه م یشود.

دوربین فیلم برداری جدید سونی

. نصب دوربین های کنترل سرعت در محور ریگان - ایرانشهر

به منظور کاهش تصادفات در محور پرتردد، ریگان که جاده ترانزیتی چابهار از آن می گذرد، به زودی دوربین های کنترل سرعت راه اندازی می شود. این دوربین ها به تعداد دو دستگاه و به فاصله ۳۳ کیلومتر در این محور نصب شده اند.

بیشترین تصادفات در این محور رخم  میدهد و با نصب این دوربین ها از تصادفات کاسته می شود. برای نصب این دستگاههای کنترل سرعت در محور ریگان -ایرانشهر بیش از ۲۷۰ میلیون تومان هزینه شده است و با نصب سیستم کنترل مانیتورینگ در پلی سراه ریگان - ایرانشهر این دستگا هها را هاندازی م یشود.دستگاههای کنترل سرعت مزی تهایی شامل ثبت سرعت لحظ های،سرعت متوسط تردد و شمار انواع وسایل سنگین و سبک و میزان تردد جاد های را مشخص می کند.

تمام تجهیزات و مکان برای استقرار پاسگاه پلیس راه ریگان – ایرانشهر در اختیار فرماندهی انتظامی استان و پلی سراه استان کرمان قرار گرفته است.

به دلیل ورودی استان کرمان از سمت سیستان و بلوچستان، یکی از محورهای پرتردد استان بشمار میرود.

 

۲. افزایش تعداد دوربی نهای ثبت تخلف سرعت در بزرگ راه صدر

تعداد دوربین های ثبت تخلف سرعت در بزر گراه صدر به ۱۴ دستگاهافزایش یافت و در حال حاضر، روی پل صدر به طور کامل تحت پوشش کامل

این دوربین ها قرار دارد. احداث پل صدر در امتداد تونل نیایش به منزله تکمیل شبکه بزر گراهی شرقی – غربی تهران برای اتصال دو قطب اصلی شمال و

شرق به غرب و مرکز شهر م یباشد. ای نسازه یکپارچه در حقیقت یک راه موازیبا محورهای حکیم و همت بشمار رفته و عامل موثری در زمینه مدیریت تراکم و ترافیک در این محورها محسوب می شود. احداث پل صدر و تونل نیایش منجر به کاهش طول سفر به میزان ۳۰ درصد برای رانندگانی است که قصد سفر از نواحی شرقی و شمالی شهر به نواحی غربی و مرکزی شهر را دارند. افزایش ظرفیت بزر گراه صدر به موجب احداث پل صدر، امکان استفاده از این ظرفیت اضافه برای سیستم حمل و نقل همگانی را فراهم ساخته است.

برای مدیریت یکپارچه ترافیک، تصادفات، تخلیه اضطراری و امدادرسانی، سیستمهای هوشمند حمل و نقل نظیر تابلوهای متغیر خبری،سیستم  های کنترل رمپ، دوربی نهای نظارت تصویری، دوربی نهای ثبتتخلف سرعت نصب و راه اندازی شده اند. و تمام این اقدامات منجر به کاهشوقایع ناگوار و جلوگیری از ایجاد شرایط بحرانی خواهد شد.

در ابتدای سال ۹۲ در مجموع ۱۰۷ دوربین ثبت تخلفات سرعت در تهرانفعال بود که ه ماکنون تعداد این دوربی نها به ۱۸۰ دستگاه افزایش یافته و بیشتر بزر گر ههای پایتخت تحت پوشش این سیستم قرار گرفته اند.

 

 دوربین کنترل سرعت در جاده های خراسان جنوبی نصب شد

مدیرکل حمل و نقل و پایان ههای خراسان جنوبی گفت: تا کنون ۱۳ دوربین کنترل سرعت و ثبت تخلفات در جاد ههای استان نصب شده است. با توجه به آسیب پذیر بودن عابران، به عابرین پیاده در خصوص آشنایی با مقررات ترافیکی و رفت و آمد ایمن در حاشیه جاد ه های روستایی و در محدوده روستاها،

آموز شهای لازم ارایه شده که تاکنون ۲۰ دوره آموزشی برگزار و تعداد سه هزار نفر آموز شهای لازم را فرا گرفته اند.

برگزاری ۱۰۰ دوره کنترل نامحسوس جاده ای با همکاری پلیس راه استان، نصب ۲۶ دستگاه تردد شمار الکترونیکی، بازدیدهای دوره ای از شرکت های

حمل و نقل کالا و مسافر و توزیع بیش از ۱۵۰ هزار برگ انواع بروشور در محورهای استان از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

 

4)  52هزار تردد در محور کنگان-خورموج و نصب دوربین های کنترل سرعت پیشرفته در جاده های استان

شش دوربین کنترل سرعت پیشرفته در جاد ههای استان بوشهر نصب شد. به طور متوسط در مسیر بوشهر- برازجان در ۲۴ ساعت ۳۲ هزار تردد

صورت می گیرد که در سه سال گذشته ۹۹ نفر در این مسیر جان خود را از دست

داده اند.در محوربرازجان- گناوه درشبان هروز ۱۵ هزار تردد دارد. درحالی که میزان تردد در این محور حدود نصف محور بوشهر – برازجان است ولی تعداد تلفات جاده برازجان به گناوه در سه سال گذشته ۹۹ نفر در این مسیر جان خود را از دست داده اند.

در این محور متاسفانه درسه سال گذشته ۵۴ نفر کشته شدند که تعداد تلفات جاد های نسبت به تردد محور برازجان- گناوه به دلیل اتوبان بودن جاده نصف است.

این ۶ دستگاه پیشرفته و مجهز است، به گون های که نسبت به دستگا ههای قبلی که لحظ های پیام ارسال م یکرد، این دوربین بعد مسافت را نیز، کنترل و

پس از عکس  برداری و ضبط، به سرور مرکزی درپاسگاه پلیس راه و قرارگاه نیروی انتظامی منتقل می کند.

این دوربی نهای کنترل سرعت، آنلاین هستند و این دوربین ها پس از پردازش به مانیتورینگ پاسگاه و قرارگاه پلیس متصل می شود.

 

۵. نصب دوربین های نظارتی در راه های آذربایجان غربی

به منظور کنترل هر چه بهتر را ههای استان ۲۳ دوربی ن نظارت تصویری در برخی از نقاط خاص آذربایجان غربی نصب شده است. در مجموع ۴۹

راهدارخانه که ۴۴ واحد از آ نها ثابت و پنج واحد دیگر سیار هستند، در استان فعالیت می کنند. شرایط اسکان موقت در راهدارخان ههای آذربایجان غربی فراهم است و همچنین رانندگانی که در جاد هها به دلیل شرایط نامساعد گرفتار می شوند، م یتوانند در این مکا نها استراحت کرده و مواد غذایی دریافت کنند. ۶۲۰ نفر در این زمینه مشغول فعالیت هستند به منظور کنترل هر چه بهتر را ههای استان ۲۳ دوربی ن نظارت تصویری در برخی از نقاط خاص آذربایجان غربی نصب شده است.

 

۶. مشاهده یوزپلنگ در منطقه چال گردنه و غارکفتار و نصب دوربین برای رصد یوز در شاهرود

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود از نصب چهار دستگاه دوربین تصویربرداری برای مانیتورینگ یوزپلنگ آسیایی در گذرگاههای حساس

پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق این شهرستان پهناو، خبر داد.در پی مشاهده دوباره یوزپلنگ آسیایی در منطقه چال گردنه و غارکفتار در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق، با پ یگیر یهای ب هعمل آمده از طریق اداره کل محیط زیست استان سمنان و انجمن حفاظت از یوزپلنگ ایرانی، تعدادی دوربین تله ای در محلهای احتمالی عبور و مرور این گربه سان نادر نصب شد.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود گفت: این دوربی نهای دیجیتالی، حساس به حرکت بوده و قادرند با کوچ کترین حرکت فعال و تصویر تهیه کنند.

در مرحله اول هدف از نصب این دوربی نها مانیتورینگ و پایش منطقه و برآورد تعداد یوز و ثبت رفتار و حرکات آن هاست. پس از اثبات حضور دایمی این

موجودات زیبا و به شدت در حال انقراض، در این منطقه برنامه های حفاظتی و مدیریتی تقویت خواهد شد.

طی دو سال اخیر، دو قلاده یوزپلنگ آسیایی در دو نوبت توسط محی طبانان شاهرود مشاهده شده است.

 

۷. نصب ۶ دوربین ثبت تخلف در بزر گراه یادگار امام

قائم مقام حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه دو، از نصب شش عدد دوربین ثبت سرعت در یادگار امام خبر داد.همچنین در ۲۰ نقطه از منطقه دوربین ثبت تخلف رد شدن از چراغ قرمز، نصب شده است. بلوار همیلا که در شرق میدان پونک واقع شده است و محل تاکس یرانی منطقه بود، سرپناه آن عوض شده ؛ نیمکت های چوبی زده شده ؛و روشنایی کار گذاشته شد. در مجموع یک بازسازی کامل، در کنار آن یک سرویس بهداشتی چهارچشمه برای مسافرین و رانندگان نصب شد.

 

۸. نصب دوربین های مدار بسته در ۳۶۵ مسجد جامع تاجیکستان

دولت تاجیکستان به منظور تامین امنیت و تقویت نظم عمومی در ۳۶۵ مسجد جامع، دوربی نهای مدار بسته نصب کرد. این اقدام بر اساس یک طرح برنامه ریزی شده از سوی دولت و با هدف تامین امنیت در محل گردهمایی های جوامع به اجرا رسیده است.حفظ نظم عمومی و جلوگیری از اختلال ادای نماز از سوی برخی، از اهداف اجرای این طرح بوه است.

پرداخت کمک های مالی ماهانه به مسئولان مساجد، از دیگر طر حهای در حال اجرا در زمینه حمایت از فعالیت قانونی مراکز دینی و مساجد می باشد

. معاش یا کمک مالی ماهانه دولت به اما مخطیبان مساجد در چارچوب عقد قراردادی میان امام خطیبان و مرکز اسلامی تاجیکستان پرداخت م یشود.با آغاز ماه آینده میلادی اما مخطیبان مساجد تاجیکستان، همچنین با پوشیدن لباس ی کرنگبا دوخت و طرح واحد در مناظر عمومی حاضر خواهند شد.کارشناسان تلاش دولت تاجیکستان برای تنظیم فعالیت، جامعه مذهبیرا به فعال شدن سازما نهای افراطی در قلمرو آسیای مرکزی مربوط م یدانند.به گفته این کارشناسان سازما نهای مختلف مذهبی که با مساعدت مالیسازما نهای خارجی و با برنام ههای افرا طگرایی در این محدوده راه اندازی م یشوند، از چند سال پیش در خاک تاجیکستان نیز تبلیغات گسترد های را به طورآشکارو پنهان آغاز کرد هاند.

این کارشناسان معتقدند: پس از منع فعالیت سازما نهایی مانند حزب التحریر، سلفیه، جماعت التبلیغ، حرکت اسلامی ترکستان، انصارالله و ..تنظیم فعالیت نهادهای رسمی اسلامی و آموزش روحانیان برای سرپرستی مساجد، از دیگر اقدامات موثر برنام هریز یشده از سوی دولت تاجیکستان بوده که طی چند سال اخیر به اجرا در آمده است.

 

 

 

دوربین فیلمبرداری جدید سونی

شرکت سونی در نمایشگاه CES ۲۰۱۴ دوربین هندی کم جدیدی را معرفی  کرد که از لحاظ کیفیت تصویری و ابعاد در مقایسه با نمونه های قبلی، تغییراتی

زیادی پیدا کرده است.دوربین FDR-AX  با امکان قدرت زوم ۱۲ برابری و وضوح تصویری k4  تهیه فیلم های ویدیویی با کیفیت تصویری بسیار بالا را فراهم میکند.

این محصول از لحاظ اندازه ۴۶ درصد کوچکتر و ۶۷ درصد سبکتر از نمون ههای قبلی است؛ سیستم BOSSنیز میزان لرزش دست را به طور چشم  گیری کاهش میدهد.این دوربین فیلمبرداری از ماه مارس با قیمت ۲۰۰۰ دلار به بازار عرضه خواهد شد

 

 

طرح مفهومی خودروی خورشیدی

 

شرکت فورد در نمایشگاه کالاهای مصرفی الکترونیک، طرح مفهومی خودروی مجهز به پنل  های خورشیدی را معرفی کرد.سلو لهای خورشیدی بر روی سقف ،C-MAX در خودروی خورشیدی نصب شده و ۷۵ درصد انرژی مورد نیاز برای حرکت خودرو را تامین میکنند.

پنل های خورشیدی از لنزهای متمرکز کننده مانند ذر هبین برای  دریافت حداکثری نور خورشید استفاده  یکند؛ طراحی پنلها توسط شرکت  sun powerانجام خواهد شد.

دس تبند نظارت بر پرتوهای خورشید

دستبند نظارت بر پرتوهای خورشید.

 

یکی از فن آوری  های پوشیدنی عرضه شده در نمایشگاه ۲۰۱۴ دست بند است که نخستین دس تبند June با قابلیت نظارت بر پرتوهای خطرناک خورشید محسوب میشود.

این دس تبند که توسط محققان شرکت Netatmo طراحی شده است، با استفاده از  یک بخش جواهرمانند به کاربر، در خصوص قرار گرفتن بیش از حد پوست در معرض پرتوهای خطرناک خورشید آلارم میدهد.

این محصول از سه ماهه دوم سال ۲۰۱۴ با قیمت ۹۹ دلار به بازار عرضه میشود.

 

اپگر سه بعدی برای چاپ اشیا بزرگ

چاپگر سه بعدی

 

چاپگر سه بعدی Makerbot Z  برای ساخت اشیا بزرگ و کوچک طراحی شده است و  میتواند محصولاتی در ابعاد ۴۵*30*30 سانتی متری چاپ کند.

این چاپگر  سه بعدی با قیمت ۶۵۰۰ دلار به بازار عرضه شده است.

 

.(17 با کیف ضد میکروبی جدید، هزاران میکروب موجود در گو شی ها را از بین ببرید.

تحقیقات نشان میدهد که گوشی  های هوشمند و تبلت ها دارای باکتر یهای بسیارخطرناک می باشند .دانشمندان اکنون به ایده ی خوبی در مورد باکتریهای گوشی رسیده اند و کیف ضد میکروبی طراحی کرده اند که تمام میکرو بها را از بین میبرد.

کیف ضد میکروب آستردوزی شده با پوشش میکروفیبر خود،دو کار را به طور همزمان انجام میدهد. در ابتدا دستمال مرطوبی کثیفی های روی صفحه ی نمایش را پاک وسپس باکتر یها در مرحل ه ی بعد از بین میروند.

همچنین قسمت سوم دستگاه شامل آلیاژی از نقره است که در بیمارستا نها برای مراقبت از زخم استفاده می  شود.

NueVue با توجه به ویژگی  های NueVue زمان لازم برای کشتن حدود ۸۰ درصد ، از میکرو بهای سطحی ۱۵ دقیقه و برای پاک کردن کامل کثیفی ها دو ساعت است.

 

18)  فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت منتشر شد

 

فرهنگ توصیفی نهمین اثر گروه پژوهشی جامعه و امنیت با عنوان به قلم فرزاد پورسعید منتشر شد

. نهمین اثر گروه پژوهشی جامعه و امنیت با عنوان فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت منتشر شد. اصطلاحات امنیت مجموعه اصطلاحات این کتاب که یکی از دست آوردهای منظومه است، توسط آقای فرزاد( طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی) تحقیقاتی پورسعید جمع آوری و نگاشته شده است.

برای رفع نیازهای اولیه حوزه مطالعات امنیتی، طرحی علمی پژوهشی در حد فاصل فرهنگ لغات و دان شنامه (دایر ةالمعارف) تحت عنوان فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت تعریف شد، که در آن فراتر از یک تعریف و توضیح لغت و کمتر از یک مقاله، به واژ هها و اصطلاحات پرداخته میشود. دارا بودن دسته بندی مفهومی، از ویژگی های این فرهنگ است.

در این کتاب به هفت دسته و خوشه مفهومی به شرح زیر پرداخته شده است: مفاهیم پای های امنیت ، رویکرد اقتصادی به امنیت، مطالعات امنیت داخلی، امنیت بین المللی، رویکرد راهبردی به امنیت، رویکرد نظامی به امنیت و رویکرد اطلاعاتی به امنیت.

امید است این کتاب پژوهشی و تخصصی، مورد استفاده و عنایت محققین و دانش پژوهان حوزه مطالعات امنیت و جامعه قرار گرفته و هرگونه نقد و نظری

را به ایمیل گروه پژوهشی جامعه و امنیت به آدرس زیر اعلام فرمایند

بانک اطلاعات مشاغل مجموعه