معرفی کتاب سـلامت در پنـاه طبیعت‌مترجمان‌:دکتر‌ پرویز‌ حکمتی، دکتر بـیژن رادمـهر،دکتر بهرام شریف‌ عسگری‌، دکتر‌ محمد‌ هوشمند‌ ویژه‌

ناشر:انوار دانش

یکی از مشکلات در خور توجه هـر خـانواده و جامعه و ملت در حال حاضر،بدون شک وجود بیماری‌های جسمی و امراض گوناگونی اسـت کـه‌ اکثریت قریب‌ به اتفاق آن‌ها به دلیـل مـصرف نـادرست‌ مواد غذایی و یا عدم قرار دادن میوه‌ها،سـبزیجات، مـواد سالم و تازه در برنامه غذایی روزانه است.در حالی که می‌دانیم میوه‌ها و سبزی‌ها موادی‌ سـرشار‌ از ویـتامین‌ها،به خصوص ویتامین C می‌باشند و در حـفظ سـلامتی بدن نـقش غـیر قـابل انکاری را بازی‌ می‌کنند.امروزه در درمان اکـثر بـیماری‌ها از داروهایی‌ که به طریقه شیمیایی تهیه‌ می‌شوند‌ و مضرات زیادی‌ را به دنبال دارنـد اسـتفاده می‌شود.در حالی که به‌ وضوح مـشخص شه است که گـروهی از گـیاهان که‌ می‌توانند جنبه‌ دارویی‌ و درمـانی داشـته باشند،نه‌ تنها‌ برای‌ درمان بسیاری از بیماری‌های مؤثرند بلکه‌ اکثرا هیچگونه اثر سـوئی در بـدن ایجاد نمی‌نمایند. هدف اصلی کـتاب سـلامت در پنـاه طبیعت یادآوری‌ نـحوه بـهبود‌ و سلامتی‌ اشخاص،با مـصرف مـیوه‌ها‌- سبزیجات‌،غذاهای سالم و مقوی و اجتناب از استفاده‌ داروهای شیمیایی و اثرات سوء آنهاست.این کتاب‌ هـمچنین اسـتفاده از روش‌های زیست‌شناختی را نیز پیشنهاد می‌کند.در تـوضیح ایـن مورد بـاید گـفت:بـدن در‌ ابتدا‌ به دلیل کـاهش مقاومت خود در برابر عوامل بیماری‌زا و یا فشارهای روحی و روانی،مساعد برای حمله میکروب و باکتری شـده و عـوامل بیماری‌زا نظیر باکتری-ویروس و...در واقع در مـرحله نـهایی‌ نـقش‌ عـامل‌ از بـین‌ برنده سلامت بـدن را ایـفا می‌کنند.روش‌های زیست‌شناختی بر این اصل تکیه‌ دارد که با یک سری‌ فعالیت‌ها و کارها مانند ورزش کردن، حـمام گـرفتن،پرهـیز از سیگار و...می‌توان‌ ابتدا‌ مقاومت‌‌ بدن را در برابر بـیماری افـزایش داد تـا دیـگر مـجالی بـرای‌ ورود عوامل بیماری‌زا مانند باکتری و...نباشد‌.

و ‌‌این‌ اصل که باید داروهای شیمیایی استفاده کرد تا عوامل ثانویه را یعنی باکتری‌-ویروس‌ و...از‌ بین ببریم،رد می‌کند.این کتاب سعی دارد به‌ سـلامت عمومی افراد جامعه کمک کرده‌ و اهمیت‌ مصرف میوه‌ها،سبزیجات و مواد طبیعی را گوشزد کند.

کتاب دارای 5 بخش است‌ که هر بخش خود‌، هدف‌ ویژه‌ای را در راه تضمین سلامتی افراد و جامعه‌ دنبال می‌کند.

در بخش اول ایـن کـتاب،تعدادی از بیمارهای شایع‌ مربوط به دستگاههای مختلف بدن از جمله گوارش، گردش خون،بیماری‌های دان‌ و دندان،بیماری‌های‌ پوستی توضیح داده شده است.در رابطه با هر بیماری‌ ابتدا نحوه تغذیه مناسب،مـصرف داروهـای گیاهی مفید- انواع ویتامین‌ها و غذاهای مکمل و...توضیح داده‌ شده و سپس درمان‌های زیست‌شناختی لازم‌ برای‌ هر بیماری اعم از ورزش-ماساژ دادن-حمام کردن و...ذکر شده اسـت.اطـلاعات ارائه شده در این بخش علاوه بـر مـفید بودن به عنوان یک سری اطلاعات عمومی برای‌ افراد‌ عادی‌،برای استفاده پزشکان تغذیه یا متخصصان‌ درمان با داروهای گیاهی نیز سودمند است.

انـسان امـروزی با وسایل گوناگون و بـه‌ روشـ‌های متعدد،محیط زیست خود را دچار انواع‌ آلودگی‌ها نموده‌ است‌ که این امر خود عامل انواع‌ اختلالات جدی و بیماری‌های گوناگون می‌باشد

بانک اطلاعات مشاغل مجموعه