خودكشی

روش هايي براي جلوگيري و كمك به فردي كه تصميم به خودكشي دارد

 افسردگی و اختلال دو قطبي دو دسته از عوامل خودكشی هستند. متاسفانه اين آمار در كشورهاي در حال توسعه بيشتر مي باشد. زن ها ٣ برابر مردها دچار افسردگي مي شوند. دلايل افسردگي زن ها شامل ؛ افسردگي پس از زايمان، يائسگي، فقر، بي پناهي، گفتگو هاي دروني، عدم برابري، تجاوز و خشونت، تحميل ها و فشار هاي خانوادگي و اجتماعي و ... است.
با وجودي كه آمار اقدام به خودكشي در مردان يك سوم زنان است؛ ولي مردان ٤ برابر بيشتر از زنان خودكشي منتهي به مرگ را تجربه مي كنند.

عموما افرادي كه در خانواده هاي پرآشوب و خشونت بار رشد مي كنند، گرفتار افسردگي هاي مزمن و يا افسردگي-شيدايي مي شوند. افسردگی هاي مزمن عامل مهمي در اقدام به خودكشي در افراد محسوب مي شود.

چگونه كمك كنيم؟

١- گفتگو در مورد خودكشي را جدی بگيريد.

كساني كه در مورد خودكشي حرف مي زنند ريسك بيشتري دارند. بنابراين گفتگوها و پيام ها در خصوص خودكشی را جدي بگيريد. مستقيما بپرسيد تصميمي دارد يا نه؟! حتي اگر دوست دارد برنامه خود را توضيح دهد، كامل بشنويد تا بتوانيد كمك بيشتري كنيد.

٢- هم دردي و حمايت اجتماعي

نااميدي و بي پناهي عامل اصلي رسيدن فرد به اقدام به خودكشي است. بنابراين در اين شرايط تلاش كنيد او را مورد حمايت قرار دهيد تا كمك حرفه اي برسد. در اين بخش دقت كنيد؛ رفتار شما پاداشي براي فرايند خودكشي او محسوب نشود.

٣- مشكل اصلي را براي او تشريح كنيد.

فردي كه تصميم به خودكشي گرفته عموما گيج شده و در دريايي از مشكل غرق شده است. به همين دليل مشكل اصلي كه زمينه ساز اين وضعيت شده را بيابيد. موضوع و يا مشكل را تشريح كنيد. چون او به دليل پرداختن بيش از اندازه به موضوع و يا مشكل، قادر به درست انديشيدن نيست و موضوع را بزرگ نمايي كرده است. تلاش نكنيد با او پيشنهادات بچه گانه اي بدهيد. تلاش كنيد بالغانه به موضوع برخورد كنيد و آن را جدي بگيريد.

٤- قول ندهيد كه رازدار مي مانيد.

فردي كه تصميم به خودكشي دارد ممكن است راز خود را با شما درميان بگذارد و از شما بخواهد كه رازدار بمانيد. در اين جا قولي ندهيد و حتي اعلام كنيد كه مجبور هستيد به افراد ديگري اطلاع رساني كنيد.

٥- تنها نگذاريد.

فردي كه تصميم به خودكشي گرفته است، ممكن است در هر لحظه اي دست به اقدامي بزند. بنابراين او را تنها نگذاريد. محيط امني را حتي با مخالفت هاي او ايجاد نماييد. موقعيت هاي خطرناك را حدس بزنيد و براي آن ها اقدام لازم را انجام دهيد.

٦- كمك حرفه اي بگيريد.

براي فردي كه تصميم به خودكشي دارد، از كمك هاي حرفه اي استفاده نماييد. متخصصين زيادي وجود دارند كه صرفا در زمينه ي خودكشي فعاليت كرده و تجربه دارند. مي توانيد از كمك هاي حرفه اي براي برون رفت از اين مسئله استفاده كنيد. تصور نكنيد اگر فرد از اقدام خود پشيمان شده است؛ ممكن نيست دوباره اقدام كند. بنابراين به صورت ريشه اي موضوع خودكشي را پيگيري كنيد

منبع:@rezanoori_channel