پنجره های عایق صدا و ضد صوتتیمی از مهندسان کره جنوبی پنجره ای را ابداع کرده اند که سر و صدای بیرون را فیلتر، اما هوای تازه را به درون منزل وارد می کند.

پروفسور سانگ هون کیم از دانشگاه موکپو و پروفسور سئونگ هیون لی از «موسسه ماشین آلات و مواد» کره جنوبی با استفاده از متاماده های صوتی، موفق به طراحی پنجره هایی شده اند که بسته به فرکانس صدای بیرونی، سر و صدای محیطی را تا حدود 35 دسیبل کاهش می دهد. این سطح کاهش صدا حدود پنج دسیبل بیشتر از پنجره دو جداره وینیل استاندارد گزارش شده است. کیم ولی دریافتند که چگونه می توان یک متاماده مسدود کننده صدا ساخت که گذرگاه های مداومی برای ورود جریان هوا یا استفاده از تشدیدکننده های Hel,holtz را داراست.

این تشدید کننده ها شامل یک حجم هوای محدود شده هستند که می توان از بیرون با یک روزنه کوچک به آن دسترسی پیدا کرد. تشدید کننده های خاص مورد استفاده در پنجره های جدید «تشدید کننده های انکسار» نام دارند.

این ابزار، جعبه های روزنه داری با ایعاد 15*15*4 سانتی متر هستند که از آکریلیکی یا ضخامت پنج میلی متر ساخته شده اند. در این سیستم از دو مجموعه شامل سه طرح تشدید کننده استفاده شده است. یکی از این مجموعه ها دارای یک روزنه هوای پنج سانتی متری است. هر مجموعه دارای تقسیم کنندگان درونی مختلف هستند که فضای درونی را به یک، دو یا چهار حجم با ابعاد برابر تقسیم می کند. تقسیم کننده ها برای تغییر فرکانس های تشدید شده عمل می کنند، به طوری که یک باند فرکانسی وسیع تر می تواند ساکت شود. در تمامی این حالت ها فیلتر هوای استوانه ای از طریق روزنه هوا برای جلوگیری از صدای معمول تشدید کننده Helmholtz وارد سیستم می شود. هنگامی که صدا از خلال روزنه های هوا عبور می کند، امواج صوتی به شدت به حجم کلی تشدید کننده انکسار شکسته می شوند به طوری که معدود صدایی به طور مستقیم از خلال روزنه های هوا عبور می کند. همچنین تشدید کننده های انکسار موجب می شوند که هوا قابلیت فشردگی منفی را در یک باند فرکانسی نسبتاً وسیع داشته باشد. امواج صوتی نرمال موجود در هوا از مجموعه ای از نواحی منبسط و فشرده شده تشکیل شده اند. انرژی هوای فشرده، هوا را منبسط می کند و بالعکس؛ با این حال، هنگامی که فشردگی منفی است، هوای فشرده کمتر از هوای موجود در فشار پایین تر متراکم است. بنابراین، این هوای فشرده منبسط نمی شود، این مکانیسمی است که معمولاً امکان عبور امواج صوتی از خلال مواد را می دهد.

به جای آن، امواج صوتی هنگامی که از خلال ماده ای با فشردگی منفی عبور می کنند، به شدت نازک می شوند. ترکیب این دو اثر باند فرکانسی را که در درون آن صوت عبور کننده از خلال پنجره به شدت نازک می شود، تعریف می کند.

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال