اجرای نورپردازی نمای ساختمان در ارتفاع بدون داربست

اجرای نورپردازی نمای ساختمان در ارتفاع بدون داربست

 نور پردازی که طبق طراحی نقشه مهندس طراح و یا کارفرما بروی نما پیچ میشود و جهت نوردهی آنها را بروی نما تنظیم میشود و سیم جریان برق را با سیم لامپ مذکور سرهم بندی و عایق میشود تا در زمان فصول سرد باعث برق گرفتگی و اتصال در نما نشود و سیم ارت آن را هم حتما باید بسته شود تا در صورت رعد وبرق بار اضافی به شخصی صدمه نزند و ایمنی کامل انجام شود

جهت دریافت مشاوره و خدمات نورپردازی ساختمان تماس بگیرید     ۰۹۳۵۱۶۳۰۵۳۰    ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴

نورپردازی نمای ساختمان

یکی از کاربردهای استفاده از نور مصنوعی، پویایی بخشیدن و ایجاد تغییر دراجسام است. در طبیعت تغییرات متداول بوده و تداوم دارند، مانند تغییر فصل ها و رنگ های طبیعت و تغییر شبانه روز اما در محیط-های مصنوعی این تغییرات به ندرت اتفاق می افتند. استفاده از نورهای رنگی که می تواند در زمان های مختلف تغییرکند، باعث تغییر و پویایی ساختمان شده و آن را از حالت یکنواختی درمی آورد. در مقیاس شهری احجام، بافت ها وجزئیات نمای ساختمان می توانند با کمک نور کیفیت ویژه ای داشته باشند.

انتخاب رنگ در هر مکان نیز می تواند با توجه به جنبه های فرهنگی و اجتماعی و مفاهیم آنها صورت پذیرد. علاوه بر این تاثیر روانی رنگها بر انسان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. رنگ ها بر اعمال روانی و فیزیکی افراد، رفتارها و احساساتشان و همین طور درک فضایی آن ها تاثیر می گذارند.بنابراین طراحی رنگ باید آگاهانه، هدفمند و با معیارها و اصول بنیادی صورت گیرد. از این رو مشورت با روان شناسان وکارشناسان در این زمینه می تواند مفید واقع شود و به معمار یا طراح نورپرداز برای انتخاب و ترکیب رنگ ها کمک کند.

در نهایت این انتخاب می تواند برمسایل و مشکلات ورفتارهای اجتماعی افراد نیز تاثیرگذارباشد.اغلب در نورپردازی ساختمانها بهتر است به جای روشن کردن کل ساختمان، برخی از اجزا و جزئیات مانندستون ها، ایوان ها و طاقچه ها برای تقویت الگوهای ساختمانی و درک جزئیات معماری نورپردازی شوند.برای این نوع نورپردازی معمولا از چراغ های نورپردازی نصب شده درنما استفاده می شود تا بتوان جزئیات معماری را با آن به  نمایش گذاشت نورپردازی جزئیات ساختمان با چراغ های مختلفی انجام می گیرد،از نورافکن های کوچک  های پرقدرت تا ال ای دی به هنگام نصب این نورافکن ها باید بسیاردقت کرد تا به مصالح نما آسیبی نرسد.

باید دقت داشت که این نوع نورپردازی برای این نیست که ساختمان همان طور که در نور روزرویت می شود به نظربرسد بلکه برای نمایش ساختمان از یک منظرجدید است.یکی از مهمترین نکات نورپردازی نماها این است که تا حد امکان همه نورافکن ها از نظرپنهان بوده و نصب ونگهداری آن ها آسان باشد. نورافکن ها رامی توان در ساختمان های مجاور با مبلمان خیابان قرار داد و همچنین درجایی که درختان ودرختچه ها وجود دارندممکن است بتوان از آ نهابرای قطب های  روشنایی استفاده کرد.ویژگی های همسایگی و مناطق همجوار بناها نیز باید در نظر گرفته شوند. در مناطق با تراکم کمتر که در مقایسه با مناطق شهری متراکم از آلودگی نوری و میزان نور محیطی پایین تری برخوردارند، روشنایی کمتری مورد نیاز خواهد بود که اغلب در طرحی نورپردازی نادیده گرفته می شود. رعایت این نکته کاهش مبلغ سرمایه گذاری اولیه و هزینه های مصرف انرژی را در پی خواهد داشت.

همچنین بازتاب نوراز سطوح ساختمان نیز باید در نظرگرفته شود. این مسئله به رنگ مصالح ساختمانی و میزان تمیز بودن آن بستگی دارد. بازتاب بیشتر نمای ساختمان، نیاز کمتر به نور و درنتیجه مصرف انرژی کمتری را در پی خواهد داشت.

 

 

 

نورپردازی نمای ساختمان مسکونی اصول نورپردازی نمای ساختمان شرکت نورپردازی نمای ساختمان تجهیزات نورپردازی نمای ساختمان طراحی نورپردازی نمای ساختمان اصول نورپردازی نمای ساختمان مسکونی نورپردازی نمای رومی آموزش نورپردازی نمای ساختمان چراغ های نمای ساختمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال