جدا شدگی و افتادن سنگ نما

در صورت عدم اجرای صحیح نما، امکان جدا شدگی موضعی  یا بلوکی سنگ نما و سقوط و افتادن سنگ نما وجود خواهد داشت که می‌تواند همراه با خطرات جانی و مالی گاهی جبران‌ ناپذیر گردد. علت جداشدگی و سقوط سنگ نما می‌تواند ناشی از عدم اجرای اسکوپ مناسب، عدم اجرای پیچ و رولپلاک سنگ نما ، خشک شدن و از بین رفتن چسبندگی بین ملات و سنگ و یا ناشی از نفوذ آب باران و رطوبت محیط از منافذ موجود سطح سنگ و بندهای مابین آن‌ ها و یخ زدن آب در آن و در نتیجه ترک خوردن و لق شدگی سنگ باشد که بر اثر وزش بادهای شدید و توفان و یا اعمال نیروهای جانبی مانند زلزله، سنگ نما به‌ صورت موضعی و یا کلی از محل خود جداشده و احتمال افتادن بر روی عابران و با برخورد با وسایل نقلیه وجود خواهد داشت.

در تصویر بالا نمونه‌هایی از سقوط سنگ نما نشان داده‌شده است که متأسفانه باعث خسارت‌های جانی (افتادن بر روی عابر) و مالی (افتادن سنگ بر روی خودرو) در زمان وزش باد شدید میشود

 

پیچ و رولپلاک نمای ساختمان شرق تهران

شستشوی نمای ساختمان شرق تهران

تاسیسات سنگ شکن

قالب سنگ مصنوعی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال